Leertechnologie: LMS, LXP, leerplatform en e-learning

Het selecteren van de juiste tools voor online leren is niet eenvoudig. Er zijn veel termen in omloop en simpel zeggen: ”ik wil met e-learning of online leren aan de slag” is eigenlijk niet genoeg. En vervolgens is de vraag: wat heb je nodig? Zoek je een LMS, een ELO, een LXP? Wil je gebruik maken van live online leren, virtual classrooms of heb je meer aan een (e)PSS? Of is een auteurstool dat wat je nodig hebt? Herken je deze vragen of beginnen de woorden je nu al te duizelen, dan is de inhoud van dit stuk wellicht iets voor jou. In dit artikel leggen we uit wat deze verschillende e-learning tools (wij noemen dat leertechnologie) globaal doen en welk doel je er mee kunt bereiken. Een eerste stap in de selectie van de juiste leertechnologie.

Er zijn natuurlijk de meest fantastische tools in de markt en ze kunnen vaak van alles. Toch is het goed om niet bij de tools zelf te beginnen. Het is vaak verstandig om even een stapje terug te doen en jezelf een paar belangrijke vragen te stellen. Welke leerbehoeftes wil ik vervullen met het inzetten van deze leertechnologie? Wie ondersteun ik daarmee? Denk bijvoorbeeld aan 3 belangrijke groepen belanghebbenden:

  1. De lerende en zijn leerbehoefte: Welke zijn het en wanneer ontstaan ze?
  2. De organisatie en zijn behoefte: Hoe wil de organisatie zich ontwikkelen en hoe kunnen ze sturen op het leren?
  3. De afdeling leren en ontwikkelen: Hoe kunnen we de lerende en de organisatie hier goed in faciliteren en welke visie op leren hebben we?

Vervolgens kom je tot de vraag: “Wat is daarvoor nodig?” en dat leidt dan tot een lijst aan noodzakelijke en wenselijke functies die je zoekt in je leertechnologie. Met deze lijst krijg je inzicht in wat je nodig hebt en kan je uiteindelijk op zoek naar de juiste tools die aan jouw wensen voldoen. Het kan zijn dat je meerdere tools nodig hebt om jouw leerlandschap in te vullen.

Om een beeld te krijgen van de kenmerken van de diverse soorten tools, gaan we per soort tool iets dieper in op de kenmerken en toepassingen.

Leerplatformen

Een LMS (leermanagement systeem) is een online platform dat zich richt op de processen rondom het leren. Het faciliteert het organiseren en plannen van klassikale trainingen, het distribueert lesmateriaal (ook online leermateriaal, vaak e-learning genoemd) en regelt processen (goedkeuren, betalen) rondom de inschrijvingen op dat soort leeractiviteiten. Verder is het heel geschikt om certificeringen en compliance bij te houden en inzichtelijk te maken voor medewerkers, leidinggevenden, beheerders en de rest van de organisatie. Platformen die wellicht bij jouw wensen kunnen aansluiten: Totara Learn, ideaal voor blended learning programma’s met zowel formele als informele leeractiviteiten of het populairste LMS in de Benelux, PeopleFluent LMS. Of het Leerportaal, een kant-en-klare website voor e-learning en toetsing voor een maand, een jaar of langer.

Een ELO (elektronische leeromgeving) wordt vaak als synoniem gebruikt voor LMS. In onze definitie is dit een soort LMS dat geschikt is voor schools leren (het onderwijs) en dat processen faciliteert die met groepen studenten te maken hebben; als zodanig wat minder geschikt voor een bedrijfscontext.

Een LXP is een vrij nieuwe term die staat voor Learning Experience Platform. Ook dit is een leerplatform, maar gedreven door veel (online) leermateriaal en met een grotere focus op de betrokkenheid van de lerende. Veel aandacht is er dus voor leermateriaal en hoe dit gepresenteerd wordt (denk aan aanbevelingen, favorieten) en aan de zogenaamde sociale component: communiceren over en binnen het leermateriaal. Ook kan de lerende zelf materiaal (vaak ook video) toevoegen en zelf leerpaden samenstellen. Verder bevat het elementen die de betrokkenheid van de lerende vergroten met bijv. beloningen, punten e.d.. Een afkorting die naast LXP ook wel gebruikt wordt is LEP, dat hetzelfde betekent, en ook wordt de term Digital Learning Platform gebruikt.

Ook hier wordt in de basis dezelfde soort tool mee bedoeld. Denk aan een platform als Instilled.

Bij het kiezen van een geschikt leerplatform zijn enkele keuzecriteria belangrijk. De belangrijkste keuzecriteria lees je hier.

Auteurstools (e-learning ontwikkeltool)

Hoewel sommige LMS’en en LXP’s de mogelijkheid bieden om online leermateriaal te ontwikkelen zijn ze daar niet optimaal geschikt voor. Bijkomend nadeel is dat lesmateriaal dat je hierin ontwikkelt vaak ook niet in andere platformen te gebruiken is. Als je lesmateriaal zelf wilt maken, kies dan voor een auteurstool. Dit zijn applicaties, soms online, soms standalone, waarmee je interactief lesmateriaal kunt maken. Soms heel algemeen, maar soms ook specifiek bedoeld voor bijv. software-simulaties of Virtual Reality. Met een auteurstool kun je content creëren. Hierachter zit soms een CMS (content management systeem) of LCMS (leercontent management systeem) zodat je het lesmateriaal van anderen en jezelf kunt hergebruiken. Met onze auteurstools kun je zelf e-learning ontwikkelen die passen bij jouw organisatie. Bekijk de specifieke eigenschappen van de tools van Articulate (Storyline en 360) en Lectora (Online en Desktop). Naast e-learning-ontwikkeltools bieden wij ook een ontwikkeltool voor VR-trainingen, namelijk CenarioVR.

Om het lesmateriaal dat is ontwikkeld met een auteurstool toegankelijk te maken voor de lerenden, plaats je het meestal in een ander platform, zoals een LMS of LXP. Deze platformen zorgen er onder andere voor dat voor de lerende de voortgang bijgehouden wordt. Hiervoor maken ze gebruik van e-learningstandaarden. Een auteurstool zelf geeft dus niet de mogelijkheid om lerenden een e-learning module te volgen.

Mocht je externen voor jou leermateriaal laten ontwikkelen dan zullen ze dit ook in auteurstools doen en kan dit via zo’n e-learning standaard aan jouw leerplatform gekoppeld worden of in je leerplatform geplaatst worden.

Hoe kies je een auteurstool? Lees het hier.

Virtual Classrooms

Virtual Classroom, ook wel software voor live online leren, is iets dat al heel lang bestaat, maar de laatste tijd veel meer aandacht krijgt. Deze software zorgt ervoor dat je online les kunt geven, een klassikale training, maar dan online. Het verzorgt de mogelijkheid tot communicatie via video, schermdelen en in groepen werken (naast hele specifieke didactische tools om het live online leren vorm te kunnen geven). Je ziet vaak dat hier de software voor wordt gebruikt die ook wordt gebruikt voor online meetings en/of webinars, maar de specifiek hiervoor bedoelde tools kunnen toch nog wel wat extra (zie hier). Deze mogelijkheden zijn eigenlijk altijd losstaande leerplatformen die vaak wel gekoppeld kunnen worden met een LMS of LXP.

Performance Support Systeem

Een (elektronisch) Performance Support Systeem (PSS of ePSS) is erop gericht om proces- en taakgerichte ondersteuning te geven tijdens het werk. Vaak wordt de inhoud als stappenplannen of beslisschema’s weergegeven. Deze inhoud wordt gemaakt binnen het PSS en wordt mogelijk aangevuld met kleine leermodules die je wel met een andere tool maakt. Ideaal om leren tijdens het werk te faciliteren, hoewel dit ook met ander leerplatformen mogelijk is (zie hier).

Toetssystemen

Ook zijn er nog speciale toetssystemen. In deze systemen kun je vragen ontwikkelen en deze in toetsen plaatsen die je vervolgens (veilig) online kunt afnemen. Vragen die je hebt gemaakt kun je hergebruiken en toetsen kunnen flexibel worden gebouwd (en hebben de mogelijkheid om op basis van vraagverzamelingen willekeurige vragen aan toetsen toe te wijzen, zodat iedereen een net iets andere toets krijgt). Deze functionaliteit is vaak ingebouwd in de uitgebreidere LMS-omgevingen. Vragen en toetsen kun je vaak ook maken in auteurstools, waarbij er dan wel iets minder mogelijk is in rapportage en gecontroleerd afnemen van de toetsen.

HR systemen

Verder zijn er ook nog HR- of personeelsinformatie-systemen die kunnen koppelen met de leerplatformen om gegevens van de lerende (en de organisatie) uit te wisselen, die soms ook zelf (meestal een beperkte set aan) LMS-functies bevatten. Een andere term die je in deze context hoort, zijn Talent Management systemen. Die kijken vanuit een beoordelingscyclus naar wat er nodig is voor leren. En uiteraard zijn er systemen die een aantal van de eerder genoemde systemen combineren.

Meer weten?

Door onze jarenlange ervaring en expertise op het vlak van leertechnologie en omdat we niet met maar één tool of leverancier werken, kunnen wij jullie goed helpen om te achterhalen welke tool of tools jullie nodig hebben. We gaan hierover graag met je in gesprek. Neem contact met ons op via onderstaande knop.

Neem contact op