Leren tijdens je werk

Leren is natuurlijk meer dan alleen het volgen van cursussen. Meer dan in een klasje zitten, meer dan een praktijkopdracht doen en meer dan een zelfstudie (al dan niet online) afmaken. Leren gebeurt altijd en overal, en vooral ook tijdens je werk. Gewoon vanzelf, of omdat het nodig is.

Er zijn veel modellen en theorieën die zich bezig houden met het leren tijdens je werk. We hebben het over de “5 moments of need”, over “70:20:10” en “Learning in the flow of work” en soms over “Performance Support”. Dit zijn allemaal verschillende, maar deels overlappende, benaderingen van de vraag hoe we tijdens het werk kunnen zorgen dat mensen kunnen doen wat ze moeten doen en hoe we ze daarin kunnen ondersteunen. Een belangrijk onderdeel van het werk en je prestatie is dat je het beste kunt leren tijdens (of vlak voor) het uitvoeren van de taak of je werk.

Dat kan letterlijk tijdens het uitvoeren van de taak zijn door een sturend leerproces die je de taak laat uitvoeren of een gids die je daarin helpt. Dat kan zijn doordat een collega je uitlegt hoe het ook al weer moest en je het laat zien, maar het kan ook zijn dat je even wegstapt uit je taak, iets doet waarvan je leert en vervolgens weer verder gaat met werken.

Er zijn verschillende manieren waarop je tijdens je werk ondersteund kunt worden (in het leren en presteren):

  1. Op basis van de situatie waarin je je bevindt, krijg je (soms zelfs automatisch) de leermiddelen en kennis die daarop van toepassing zijn aangeboden.
  2. Op basis van de taak of het proces dat je uitvoert ga je naar de juiste stap en vanuit daar krijg je dan de leermiddelen en kennis tot je, die je hiervoor kunt gebruiken.
  3. Op basis van een onderwerp waarmee je bezig bent zoek je bijv. op een woord of begrip en vindt dan leermiddelen en kennis die je hiervoor kunt gebruiken.

Leren tijdens het werk ondersteunen is enorm belangrijk. Het is niet alleen effectief en efficiënt om te leren waar de leerbehoefte is (zie ook 5 moments of need) maar ook steeds vaker de voorkeur van de lerende. Uit internationaal onderzoek van LinkedIn blijkt dat ook. Steeds meer mensen willen graag op het juiste moment leermiddelen tot zich kunnen nemen.

Hoe ondersteun je de lerende op deze verschillende manieren?

De situatie-ondersteuning is ‘bewust’ van de situatie waarin de lerende zit en geeft op dat moment de gewenste of benodigde leermiddelen of kennis. Dit kan heel eenvoudig door bijvoorbeeld naast de kraan in het toilet een handenwasinstructie te hangen. Door de ontwikkelingen in de technologie (denk aan GPS, het altijd bij je hebben van je telefoon, maar ook AI en machine-leren) zijn de mogelijkheden hierin flink uitgebreid. Je kunt dan bijv. denken aan een monteur die een ruimte met hoogspanning betreedt, waarbij zijn telefoon dat weet en dan automatisch de veiligheidsprocedure toont voor het betreden van en werken in die ruimte. De leertechnologie die je kunt gebruiken voor deze vorm van ondersteuning is vaak ingebed in de software die ook het werk ondersteunt of zelfs in een apparaat dat je aan het bedienen bent. Echt leren tijdens je werk.

Een andere manier is ondersteuning op taak en/of proces. Een vorm is het gebruik van een Quick Reference Card, bijv. hoe je de telefoon aanneemt en doorschakelt naar een collega. Deze legt alle stappen uit en licht bepaalde stappen ook toe. Deze taakondersteuning wordt ook vaak gegeven  met performance support-systemen, waardoor je de mogelijkheid krijgt om met en vanuit het stappenplan te zien hoe je iets moet uitvoeren. Extra informatie voor bijzondere situaties is dan gemakkelijk en op het juiste moment beschikbaar te maken. Van belang is hier dat de taken en processen goed worden omschreven en dat deze informatie heel toegankelijk is. In het geval dat het gaat over computertaken en -processen zie je dat dit ook wel is ingebouwd in de software waarmee je de taak moet uitvoeren.

Vanuit een onderwerp ondersteuning krijgen is heel veel gebruikt en wordt vaak geïmplementeerd.  Het kan een handboek zijn met een trefwoordenlijst dat op de werkplek ligt, maar kan ook met behulp van leertechnologie gefaciliteerd worden. Door een goede zoekmachine op je leermiddelen, een overzichtelijke catalogus of zelfs door voorwerpen te taggen met een QR-code kun je de lerende snel toegang geven tot de gewenste informatie, en door deze ook beschikbaar te maken op een apparaat dat tijdens het werk beschikbaar is (dat kan een telefoon zijn) wordt er optimale ondersteuning op de werkplek gegeven. Vanuit een wens of vraag van de gebruiker wordt de informatie toegankelijk en wordt Just in Time het leren ondersteund. Dit kan bijvoorbeeld prima in een LMS worden vormgegeven.

Afhankelijk van hoe de ondersteuning in jouw organisatie nodig is, kun je deze verschillende manieren toepassen. Deze zijn niet altijd met één enkel stuk leertechnologie te faciliteren. De verschillende leertechnologieën hebben elk hun eigen kracht. Een LMS, LXP of digitaal leerplatform, zoals Learn Amp, PeopleFluent LMS, Totara TXP of Instilled, kan heel goed onderwerp-ondersteuning bieden. Een performance support-systeem is dan weer meer gericht op de taakondersteuning. Wel kun je deze systemen met elkaar verbinden, waardoor voor de gebruiker 1 leeromgeving ontstaat waar hij op allerlei manieren ondersteuning kan krijgen en waarop hij eigenlijk op alle momenten waarop een leerbehoefte ontstaat, terecht kan.

Meer weten?

Je kunt de webinar terugkijken of contact met ons opnemen voor meer informatie hoe je jouw technologie optimaal inzet om leren tijdens het werk te faciliteren.

Neem contact op