Maximaliseer het leerrendement

Leren gaat om het resultaat. Om leren in een organisatie optimaal in te richten (met technologie) en passend bij de bedrijfsprocessen is een goede didactische inbedding onmisbaar. Om te komen van leerbehoefte naar resultaat is het van belang te kijken naar de leervorm en het moment waarop leren moet plaats vinden. Lees in dit artikel hoe je het leerrendement in jouw organisatie kan maximaliseren.

Hoe vergroot je het leerrendement?

Leren gebeurt altijd en overal

Een goede manier om hier naar te kijken is met het model van de 5 moments of need. Dit beschrijft de momenten waarop er een leerbehoefte ontstaat bij de medewerker.

 1. Nieuw: wanneer iemand iets voor de eerste keer moet weten of kunnen.
 2. Verdieping: wanneer men de basiskennis bezit, maar er meer nodig is om verder te komen.
 3. Toepassen: wanneer mensen het geleerde in de praktijk moeten brengen, maar het nog niet kunnen.
 4. Oplossen: wanneer een probleem in de praktijk moet worden opgelost, omdat het ineens anders gaat dan normaal.
 5. Verandering: wanneer er iets veranderd, waardoor oude kennis en kunde niet meer toepasbaar is.

Welke leerinterventies geschikt zijn wordt in sterke mate bepaalt door het moment waarop de leerbehoefte ontstaat. Hoe dit efficiënt en effectief ingepast kan worden, wordt ook bepaalt door de bedrijfsprocessen die het moet ondersteunen en de technologie die beschikbaar is. Technologie waar je aan kan denken: Learning Management Systems en e-learning ontwikkeltools.

Zo kan iedereen zich voorstellen dat als een medewerker een probleem moet oplossen tijdens zijn of haar werk een klassikale training niet de meest geschikte leerinterventie is. Andere leerinterventies, zoals het raadplegen van een expert, een quick reference card, een overzicht van mogelijke oplossingen zijn op dat moment veel effectiever.

Verschillende fases van leren

Het inzetten van een passende leerinterventie bij een moment van leerbehoefte is het optimale just-in-time learning. Het zorgt onder andere voor:

 • Meer motivatie: De informatie is relevanter voor de medewerkers;
 • Grotere retentie: Medewerkers onthouden de informatie langer;
 • Meer efficiëntie: Medewerkers leren alleen wat nodig is.

Leren doen we met ons brein

Bij leren gaat het over het proces van opslaan van nieuwe informatie in het brein. Voor een optimaal leerresultaat kijk je daarom altijd naar de randvoorwaarden die voor de hersenen gelden om goed te kunnen leren. In het ‘Leerdesign voor het brein’  zijn daarom de volgende 5 basis principes opgenomen:

 1. Microleren: Korte leerbrokken zijn beter te verwerken door ons brein.
 2. Gespreide herhaling: We onthouden meer wanneer we informatie in korte herhalingen gespreid aangeboden krijgen.
 3. Gepersonaliseerd leren: Door aan te sluiten op wat je al weet, is het gemakkelijker om informatie te onthouden.
 4. Multi-sensorische leervorm: Het prikkelen van zintuigen zorgt ervoor dat je de stof beter opslaat en verwerkt en vooral dat je het daarna beter kunt opdiepen.
 5. Aantrekkelijke leervorm: Je leert met aandacht. Door een aantrekkelijke werkvorm te kiezen, verhoog je de aandacht en daarmee het leerresultaat.

Micro-learning, gepersionaliseerd leren en aantrekkelijke leervormen

Meer weten?

Wil je graag weten hoe je deze modellen en principes kunt toepassen in jouw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaande knop.

Neem contact op