Learning en Talent Management Systems

Met een Learning Management System (LMS) kunt u opleidingsactiviteiten online aanbieden en beheren. Daarnaast kunt u cursisten registreren en rapporteren over alle vorderingen. Met sommige producten kunt u ook klassikale trainingen inplannen, examens afnemen en certificaten uitreiken. Zoals u kunt zien zijn dit allemaal logistieke functies. Een LMS heeft in principe dan ook niets met de (online) lesinhoud - de content - te maken. Daarvoor beschikt u over een rijk scala aan auteurstools

Producten voor Learning en Talent Management

Er zijn veel LMS producten op de markt. Functies en prijskaartjes lopen sterk uiteen. Binnen ons aanbod kunt u kiezen uit een aantal producten. Hieronder een korte karakteristiek.

Alle bovenstaande LMS producten worden ontwikkeld door bedrijven die op wereldschaal actief zijn. Dat is voor u belangrijk om voldoende continuïteit te waarborgen. Een grote afzetmarkt is nodig om voldoende te blijven investeren in onderzoek en ontwikkeling. Alle producten die wij aanbieden zijn ook bewezen technologie: vele honderden bedrijven gingen u voor. Tot slot zijn lokale referenties altijd beschikbaar. Neem contact met ons op om een tevreden gebruiker te spreken. 

LMS Keuzecriteria

Bij de keuze van een LMS speelt een groot aantal vragen een rol. De allereerste vraag is: "Heeft u een LMS nodig?". Het antwoord is "Niet altijd!". Ook zonder LMS zijn lesmodules voor iedereen op uw website of intranet toegankelijk. U krijgt alleen geen informatie over wie welke cursus heeft gevolgd. Als dit allemaal geen probleem is - dan heeft u geen LMS nodig.

Even aannemend dat u wel interesse hebt in deze gegevens is het zaak uw minimum eisen te formuleren en die tegen een aantal producten aan te houden. Bedenk daarbij dat functionaliteit ("nice to haves") meestal geld kost.

Functionele LMS eigenschappen

Hieronder hebben we voor u een aantal eigenschappen opgesomd die u helpen een keuze te maken:

 • Nederlandstalige interface
  Niet beschikbaar in Articulate Online. Wel beschikbaar in Totara en NetDimensions .
 • Beheer van Klassikale training
  Niet beschikbaar in Articulate Online. Wel beschikbaar in Totara en NetDimensions .
 • Toetsing en Evaluatie
  Het beheer van grote hoeveelheden vragen en het op verantwoorde en veilige wijze afnemen van toetsen vereist gespecialiseerde programmatuur. NetD en Totara bieden deze mogelijkheid. In alle kunt u SCORM toetsen afnemen en de eindresultaten vastleggen.
 • Content Authoring en Beheer
  Dit hoort eigenlijk niet thuis in een LMS. Content aanmaken kunt u beter doen met gespecialiseerde auteurstools. Dankzij standaards als AICC en SCORM kunt u de lesmodules binnen elk hedendaags product gebruiken.
 • Competentiemanagement en functieprofielen
  Hiermee bent u in staat op bedrijfsniveau een talent management portaal op te zetten. De benodigde functies zijn beschikbaar in NetDimensions Performance.

ASP, SAAS of zelf doen?

ASP (Application Service Provisioning) en SAAS (Software As A Service) zijn beide termen om "uitbesteding" te omschrijven. U laat de hosting, het technisch beheer en soms ook (een deel van) het functioneel beheer over aan een gespecialiseerde partij. Ook wij verlenen deze services. Voordelen zijn onder andere:

 • een snelle start
 • geen extra belasting van uw ICT afdeling
 • gespecialiseerde deskundigheid.

Een nadeel is de iets hogere prijs (hoewel de eigen ICT organisatie ook geld kost).

Zowel TotaraLMS als NetDimensions kunt u zelf hosten. U kunt hosting en beheer ook uitbesteden aan ons of een derde partij. Articulate Online is alleen beschikbaar als kant-en-klaar (Engelstalig) leerportaal wat u via internet benadert.

LMS licentiestructuur en LMS Budget

Vrijwel alle LMS producten kennen een licentiestructuur per actieve benoemde gebruiker (Engels: named user). Hoewel de kosten vaak niet meer zijn dan enkele Euro's per gebruiker per jaar loopt dit toch op als u een fors aantal gebruikers wilt bedienen. Dit kan iets zijn om rekening mee te houden bij het vergelijken van de verschillende producten. Binnen ons LMS aanbod kennen zowel NetDimensions, TotaraLMS als Articulate Online een jaarlijkse licentierekening die afhangt van het aantal benoemde gebruikers. Er geldt echter steeds: het product moet wel over de functies beschikken die u wenst.

LMS Advies beschikbaar

Nogmaals: neem gerust contact met ons op, zodat wij u vrijblijvend kunnen adviseren. We kunnen voor u vooraf alle kosten (licenties, onderhoud, hosting, diensten) inzichtelijk maken in een totaaloverzicht over meerdere jaren.