Ontwikkelen bij het Prinses Máxima centrum

Een online leeromgeving voor de beste zorg

In het Prinses Máxima Centrum is alle hoog complexe zorg en research van de kinderoncologie in Nederland geconcentreerd. Alle kinderen met kanker genezen met behoud van kwaliteit van leven, dat is de missie van het Prinses Máxima Centrum. Om dit te realiseren is naast de medische zorg en de research, het Leren & Ontwikkelen (de Academy) erg belangrijk. Het borgen en delen van kennis staat bij de organisatie hoog in het vaandel. Het Prinses Máxima Centrum was op zoek naar een leeroplossing om haar medewerkers te ondersteunen in hun ontwikkeling. We spreken met Marlies Kraamer-van Himbergen, L&D Businesspartner bij het Prinses Máxima Centrum.

Zorgprofessionals

In mei 2018 opende het centrum voor het eerst haar deuren. Marlies: ”Voor het bieden van de allerbeste zorg hebben we de beste zorgprofessionals nodig. De Academy moest voor onderwijs en opleiding voor professionals in de kinderoncologie zorgen. Het gehele traject was een uitdaging omdat de organisatie in zijn geheel moest worden opgebouwd. Dit gaf ook veel flexibiliteit. Het centrum was op zoek naar een systeem om cursussen aan te bieden, certificaten te registreren en inzicht bieden in bekwaamheden met behulp van een kwaliteitspaspoort. En het systeem moest kunnen koppelen met AFAS en PE-online. Kortom het systeem moest zorgen voor meer flexibiliteit en automatisering rond leren en ontwikkelen.

Een aantal leveranciers is gevraagd een offerte uit te brengen. Prinses Máxima Centrum heeft toen voor Courseware in combinatie met PeopleFluent LMS gekozen. ‘We hebben toen voor Courseware gekozen vanwege de flexibiliteit van het systeem. Wij willen het op onze eigen manier doen en eigen keuzes maken. Op basis van de antwoorden, het meedenken en de prijsstelling hebben we voor Courseware gekozen.’ aldus Marlies.

Implementatietraject

Om de implementatie goed te laten verlopen is er een projectgroep opgezet. Het centrum was nog niet geopend en het LMS moest al worden ingericht. Gedurende de inrichting van het systeem lag er veel focus op het kwaliteitspaspoort, gebruikerservaring en koppelingen met bijvoorbeeld het HR-systeem. Het resultaat is een prachtige leeromgeving waarin medewerkers snel inzicht hebben in hun bekwaamheden, openstaande cursussen en opleidingshiaat.

Het is een ontzettend flexibel LMS’. – Marlies Kraamer-van Himbergen

Kwaliteitspaspoort

Toen het LMS net live ging was het vooral gericht op de zorg met de focus op verpleegkundigen. Marlies: ‘Het kwaliteitspaspoort was toen de drijvende kracht van het systeem. De leidinggevenden kijken steeds meer naar de dashboards om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van hun medewerkers. Het kwaliteitspaspoort geeft medewerkers inzicht in hun eigen portfolio. Wij vinden het belangrijk om mensen te ondersteunen bevoegd en bekwaam te zijn en blijven.’ Om bekwaam te blijven moeten de medewerkers eens in de zoveel tijd het programma weer herhalen. Medewerkers krijgen nu automatisch een signaal dat hun certificaat binnenkort verloopt.

Het leermanagementsysteem van Courseware is een prachtig platform:

  • Iedere medewerker heeft zicht op de status van opleidingen binnen zijn kwaliteitspaspoort
  • Iedere medewerker wordt gefaciliteerd in het volgen van de (nieuwe) ontwikkelingen voor de opbouw van zijn persoonlijk portfolio
  • Overzichtelijke dashboards voor medewerkers en leidinggevenden
  • En daarnaast overzichtelijke en eigentijdse presentatie van catalogus, kalender en inschrijving- en rapportagesystematiek
  • En last but not least, werken we zeer plezierig samen met de medewerkers van Courseware

– Dieneke Mandema, directeur Academy & Bedrijfsvoering bij het Prinses Máxima Centrum

Leren en ontwikkelen bij Prinses Máxima Centrum

‘We plaatsen steeds meer opleidingen in het LMS. Zodat het leerportaal het portaal voor ontwikkeling van alle medewerkers wordt.’ aldus Marlies. Iedere medewerker ziet binnenkort wat hij of zij ‘vanuit kwaliteitsoogpunt verplicht’ is doen, wat ‘aanbevolen’ wordt en zaken ‘ter inspiratie’.

Rapportage

Het is mogelijk zelf rapportages op ze zetten in het LMS, hiermee kun je managers inzicht geven in de status van bepaalde opleidingen of specifieke vragen over het kwaliteitspaspoort beantwoorden. Daarnaast kun je organisatie breed rapportages maken die bijvoorbeeld voor subsidieaanvragen gebruikt kunnen worden.

 Binnen 1 minuutje heb ik een rapport gemaakt.’ – Marlies Kraamer-van Himbergen

Verpleegkundige, Shared Care Centra en thuiszorg

Bij het Prinses Máxima Centrum zijn circa 600 kinderen per jaar in behandeling. Dit realiseert het centrum met 1.200 medewerkers. Marlies: ‘De primaire focus van het LMS lag op de zorg intern, nu wordt het aanbod verbreed naar alle medewerkers. Daarnaast zijn ziekenhuizen waarmee we intensief samenwerking in de zorg en thuiszorgorganisaties aangehaakt. Sommige kinderen kunnen thuis chemotherapie krijgen. Het LMS maakt het mogelijk voor thuiszorgorganisaties om deze behandeling te verrichten,  na het volgen van een e-learning zijn de medewerkers bekwaam voor deze handeling.

We gebruiken het LMS ook voor inspirerende en strategische sessies met als doel om het logistiek simpeler te maken en daarmee hoop je ook dat steeds meer mensen gaan zien dat het eenvoudig is om je in te schrijven.’

Ik vind de samenwerking met Courseware prettig. Er wordt snel en zeer kundig gereageerd. Courseware denkt proactief mee en erg fijn dat jullie ons willen sponsoren.’ – Marlies Kraamer-van Himbergen, L&D Businesspartner bij het Prinses Máxima Centrum

Toekomst

Marlies: ‘In het nieuwe strategisch plan is alles erop gericht om onze ambitie vorm te geven. Daar gaat het LMS zeker een rol in spelen. Als eerste zullen we het ook intern gaan verbreden door alle medewerkers te ondersteunen in hun ontwikkeling. Er komt een breed aanbod bedrijfsopleidingen in het LMS. Daarnaast is het werven en binden van top researchers en kinderoncologen belangrijk, ook daarin zal de Academy een grotere rol gaan spelen. Het LMS wordt daarbij vooralsnog vooral ingezet bij interne opleidingen en opleidingen voor Shared Care Centra en thuiszorg. Waarbij gedachten al wel gaan naar uitbereiding richting Outreach.’

Doordat het Prinses Máxima Centrum veel mensen uit het buitenland al in dienst heeft en ook graag haar kennis deelt met andere ziekenhuizen in de hele wereld, wordt op kortere termijn het LMS ook in het Engels beschikbaar gesteld. ‘Wat is er mooier dan op afstand met elkaar te leren. We zijn nu al bezig om zaken in het Engels te ontwikkelen. Ook wordt er een congreszaal gebouwd voor seminars en live online leren’ aldus Marlies.

Meer weten over leren in de zorg?

Wil je weten wat Courseware kan betekenen voor jouw zorgorganisatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Neem contact op