5 Eenvoudige manieren om Learner Engagement te stimuleren met PeopleFluent LMS

Het PeopleFluent LMS gebruik je in het algemeen vanuit het oogpunt van management en administratie. Compliance, rapportages, notificaties – dat is allemaal goed geregeld, maar het wordt steeds belangrijker om ervoor te zorgen dat je deelnemers uit eigen beweging willen leren en zich betrokken voelen bij hun leer- en ontwikkeltraject. Het vergroten van Learner Engagement is een ‘hot topic’ en misschien denk je niet direct aan je LMS bij dit onderwerp, maar ook het LMS zelf kan wel degelijk worden ingezet ten behoeve van Learner Engagement. Hier volgen 5 suggesties, toegepast op PeopleFluent LMS.

Maak leren gemakkelijk toegankelijk

Als je de lerenden wilt aantrekken, zorg dan dat ze eenvoudig of zelfs ‘naadloos’ in het LMS terecht kunnen komen, om vervolgens daarbinnen gemakkelijk kunnen vinden wat ze zoeken. Is het LMS bijvoorbeeld gemakkelijk vindbaar vanuit jullie Intranet? En vervolgens, moeten de gebruikers apart inloggen op het LMS? Mocht dit het geval zijn, dan kun je denken aan het inrichten van Single Sign On (SSO). Door automatisch inloggen mogelijk te maken vanuit bv. het Intranet, neem je een drempel weg.

Kijk vervolgens eens naar de indeling en toegankelijkheid van de catalogus. Is het gemakkelijk voor een gebruiker om op het hoogste niveau van de catalogus te snappen in welke subcatalogus een cursus over een bepaald onderwerp te vinden is? Heeft de lerende toegang tot de voor hem of haar relevante catalogi, en niet tot andere, zodat het een overzichtelijk geheel is? Hoeveel niveaus diep gaat de catalogus (m.a.w. hoeveel kliks kost het via de catalogus-browser om bij de gewenste cursus uit te komen)?

Bron: AVL Academie, Leeromgeving Antoni van Leeuwenhoek

Ook kun je zorgen voor een aantrekkelijke presentatie van onderdelen en cursussen die je graag onder de aandacht wilt brengen. PeopleFluent LMS heeft een aantal standaard startpagina-widgets die gebruikers snel kunnen brengen naar bv. de cursussen waar ze op ingeschreven staan. Courseware heeft ook zelf een aantal maatwerkwidgets ontwikkeld waarmee je op een visueel aantrekkelijke manier inschrijvingen kunt presenteren, maar ook de inhoud van een (sub)catalogus. Dit kan bv. gebruikt worden om nieuwe cursussen te presenteren, of cursustitels die je wilt ‘uitlichten’. Je kunt dan zelf de cursustitels selecteren door de inhoud van de betreffende subcatalogus aan te passen.

Maak eventueel gebruik van het vak ‘Aanbevolen cursussen’ en toon dit in de catalogusgegevens zodat deelnemers aan een cursus ook verder op verkenning kunnen. Ook kun je eens kijken naar de Cursusaanbevelingen, een AI-functionaliteit in PeopleFluent LMS die o.a. kijkt naar de trainingshistorie van een deelnemer om gerelateerde cursussen voor te stellen. Dit werkt natuurlijk het beste wanneer deelnemers relatief vrij zijn in wat en hoeveel ze willen leren!

Stel duidelijke leerdoelen op

Het formuleren van leerdoelen is een vak apart. Regelmatig komt het erop neer over welke kennis de lerende zal beschikken na het volgen van de cursus. Vergeet vooral niet de praktische kant! Wat kan de lerende doen aan het einde van de cursus, waarop kan hij of zij het geleerde toepassen? Welk doel is voor de lerende aantrekkelijk en wordt waargemaakt in de cursus?

Op het eenvoudigste niveau kun je vervolgens de leerdoelen invullen op cursusniveau in PeopleFluent LMS. Door deze zichtbaar te maken in de catalogus, kan de lerende ze betrekken in de keuze om in te schrijven.

Maar denk voor verplichte onderdelen ook eens aan het opzetten van duidelijke Functieprofielen en Competenties, die gezamenlijk het Studiepad vormen. Hierin wordt visueel weergegeven welke onderdelen de lerende nog moet voltooien om competent te zijn in de betreffende functie. Door lerenden inzicht te geven in andere Functieprofielen, kunnen deze in het ‘Opleidingshiaat’ zien welke cursussen ze zouden kunnen of moeten volgen om zich in een andere richting te ontwikkelen.

In samenspraak met de manager of teamleider kan ook gebruik gemaakt worden van een Studieplan, waar wordt vastgelegd welke cursussen de lerende moet, mag of wil volgen in de nabije toekomst. Hieraan kun je prioriteiten en streefdata koppelen.

Daarbovenop bestaat nog de functionaliteit om doelstellingen vast te leggen. Dit kan in de vorm van Persoonlijke (Ontwikkel-)doelstellingen. Hier kunnen cursussen aan worden gekoppeld. Verder is het mogelijk een start- en streefdatum en een weging hieraan toe te kennen, en e-mailnotificaties te koppelen.

Word creatief met cursusmateriaal

In principe staat je inhoud natuurlijk los van je LMS en kun je er alle kanten mee op, zolang je zorgt dat het in een formaat wordt gepubliceerd waar het LMS mee overweg kan (meestal SCORM). Denk eens aan Microlearning: het aanbieden van korte, krachtige modules die in korte tijd kunnen worden doorgenomen, of aan Scenario-based training waarmee je de gebruiker daadwerkelijke keuzes laat maken in realistische scenario’s.

Binnen het LMS denk je vervolgens na hoe je deze modules kunt presenteren en organiseren. Zo kun je je bij microlearning voorstellen dat inschrijven, tracking en tracing misschien niet zo belangrijk zijn, maar dat de toegankelijkheid en vindbaarheid voorop staan. Je zou deze dus kunnen aanbieden in een voor iedereen toegankelijke en prominent gepresenteerde catalogus en ervoor kiezen om de cursussen te laten starten zonder inschrijving. Inschrijving op de achtergrond (in één actie met de Startknop) is ook mogelijk, dan worden er wel resultaten bijgehouden.

In sommige gevallen zal het handig zijn om modules gecombineerd aan te bieden, bv. in een programma, of als onderdeel van een competentie. Als je de invloed van lerenden wilt vergroten, kun je daarbinnen gebruik maken van optionele modules, waarvan er dan naar keuze een aantal moeten worden voltooid. Zo kunnen ze meer richting geven aan hun eigen leerproces. Een vergelijkbaar effect kan worden bereikt met het gebruik van gelijkwaardige cursussen – een alternatieve manier om een cursus uit een programma of competentie te voltooien.

In een programma kun je er ook voor kiezen om niet alle onderdelen direct te laten inschrijven. Zo kun je ervoor zorgen dat er met regelmatige tussenpozen nieuwe of herhalende content beschikbaar komt om het leren te versterken, zodat de lerende bij het onderwerp betrokken blijft.

Belonen

Binnen het LMS komt de beloning vaak neer op ‘het papiertje’: het certificaat of diploma dat behaald wordt door het voltooien van een cursus, programma of (set van) competenties. Zorg voor een aantrekkelijke tekst in het mailsjabloon waarmee het certificaat wordt toegestuurd. Een felicitatie of compliment is altijd leuk om te ontvangen!

De vraag is ook of je voor alle cursussen een certificaat of bewijs van deelname moet verstrekken – dit kan goed werken als een deelnemer niet al te veel cursussen per jaar volgt. Bij hogere activiteit in het LMS is het wellicht beter om wat selectiever te zijn zodat het behalen van een certificaat speciaal en waardevol blijft.

Maak communicatie mogelijk vanuit het LMS

Vanuit het PeopleFluent LMS kun je op verschillende manieren communicatie faciliteren. Vanzelfsprekend zijn er de geautomatiseerde notificaties en de optie om vanuit de deelnemerslijst of vanuit het Kenniscentrum berichten te sturen naar deelnemers door bv. de docent.

Ook is het mogelijk om een forum in te zetten, zowel op cursus- als op uitvoeringsniveau. Je kunt dus kiezen om de deelnemers aan een specifieke uitvoering met elkaar te laten discussiëren, maar ook om alle (voormalige) deelnemers aan een cursus blijvend informatie te laten delen over het onderwerp van de cursus.

In het Kenniscentrum van een cursus is het mogelijk deelnemers elkaar te laten ‘zien’ (toegang te geven tot een deel van elkaars gegevens) zodat ze ook bv. per e-mail onderling kunnen communiceren.

En tot slot een wat meer impliciete manier van communiceren: je kunt gebruik maken van ‘rating’ om deelnemers cursussen te laten aanbevelen d.m.v. het toekennen van sterren. Zo krijg je zelf ook inzicht in wat de lerenden aantrekt!

Aan de slag

Learner Engagement is een groot thema, maar je kunt er met kleine stappen aan werken. Zoals op verschillende manieren te faciliteren voor de lerenden om keuzes te maken in hun leerproces en door ze te stimuleren niet alleen naar de verplichte trainingen te kijken. In een LMS als PeopleFluent is dat zeker te bereiken. Wil je graag met ons verder praten over dit onderwerp? Neem dan contact op via onderstaande knop.

Contact