OLVG – LMS

OLVG wil een sleutelrol vervullen in de verbetering van de gezondheid en zorg voor iedereen, voor een beter leven in een gezonder Amsterdam. Door de kwaliteit van de zorg, opleiding en onderzoek nog verder te verbeteren wil het stadsziekenhuis van Amsterdam verder haar positie invullen. Zo wil het OLVG iedereen in Amsterdam en regio altijd de beste zorg en behandeling blijven bieden. We spreken met Marjan van Wegen, Hoofd Medische Opleidingen, en Louzieta Erber-Kleeblad, Coördinator Leerportaal, over hoe een Learning Management Systeem hierbij helpt.

De uitdaging

Het OLVG was op zoek naar een Learning Management Systeem om met trainingsmateriaal aan te bieden. Daarnaast wilden ze iedereen in de organisatie inzicht geven in zijn/haar bevoegd- en bekwaamheden middels een kwaliteitspaspoort. Marjan: ‘OLVG is een fusieziekenhuis voortgekomen uit het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis en het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis. In beide ziekenhuizen was er binnen de leerhuizen een gezamenlijke wens voor een LMS voor alle medewerkers van het nieuwe OLVG op de locaties Oost en West. We wilden een LMS waarin we op efficiënte en moderne wijze scholings-/trainingsmateriaal konden aanbieden. Het LMS moest ons inzage kunnen geven in de bevoegd- en bekwaamheid van alle medewerkers en tevens wilden we eenvoudig rapportages kunnen maken vanuit het LMS.’

Een geschikt LMS

Om tot een geschikte oplossing te komen heeft OLVG marktonderzoek gedaan. Tijdens het bezoeken van een beurs kwam het OLVG in aanraking met Courseware. Louzieta: ‘Wij hebben voor Courseware en PeopleFluent LMS gekozen, omdat:

 1. PeopleFluent LMS de meeste zekerheid bood om technisch en functioneel de fusie aan te kunnen.
  • Mutaties in user bestanden
  • Harmonisatie van het trainingsmateriaal en certificaten
  • Flexibiliteit in inrichting
 2. De mogelijkheid om dynamische groepen toe te voegen waar scholing aan toegewezen kan worden.
 3. PeopleFluent LMS beschikt over zeer flexibele functionaliteit om programma’s en profielen samen te stellen zodat de diversiteit van het aanbod in de twee ziekenhuizen kon worden nagebouwd.
 4. De mogelijkheid om operationeel beheerrollen en omgevingen te kunnen scheiden. Zo kunnen organisatieonderdelen hun eigen training en gebruik organiseren. Dat is nu ook operationeel, Ons Leerportaal kent zogenaamde satelliet organisaties die hun eigen stuk LMS beheren en de catalogus van OLVG gebruiken.
 5. De betrouwbaarheid van de ondersteuning in de beheerfase.
 6. De technische kennis en ervaring van Courseware als leverancier om breder te kunnen ondersteunen bij koppelingen met andere systemen.
 7. Courseware gedegen oplossingen biedt. Het is geen leverancier die één LMS van uit één visie aanbiedt, waar je allerhande beperkingen tegen komt wanneer je als organisatie een andere kant of sneller groeit dan de leverancier of wanneer de leverancier andere strategische keuzes maakt.‘

 

Courseware heeft ervaren en bij de organisatie betrokken implementatieconsultants. Weinig commerciële, maar vooral inhoudelijke focus van de accountmanagers en consultants. Onze partnership is een groot goed.’ – Marjan van Wegen, Hoofd Medische Opleidingen bij OLVG

 

Het proces

Het OLVG stond natuurlijk voor een interessante uitdaging. Ze wilden een LMS in richten en implementeren voor het gehele OLVG waar de twee leerhuizen op dat moment ieder nog een eigen visie op leren hadden. ‘Met elk verschillende werkprocessen die zij van elkaar nog niet heel goed kennen was een uitdaging. Eigenlijk wilde we al het trainingsmateriaal geharmoniseerd in Ons Leerportaal aanbieden. Helaas bleek dit niet mogelijk waardoor op 1 september 2015 Ons Leerportaal live ging met een aanbod voor de medewerkers van West en een aanbod voor de medewerkers van Oost. Hierdoor was er ook een verschil in verplichte scholing tussen beide locaties. Maar doordat er steeds meer medewerkers locatie overstijgend gingen werken was dat niet houdbaar. De verplichte scholing werd geharmoniseerd en in 2017 stond er een nieuw ingericht LMS met vijf basis profielen voor alle zorgmedewerkers.’ aldus Louzieta.

Om de gehele implementatie succesvol te laten verlopen was er vanuit Courseware een projectleider en dedicated consultant. Het OLVG had een team ingericht met duidelijke rollen: interne projectleider, coördinator, technische beheerder en operationeel beheerder.

Het Leerportaal

Louzieta: ’Wij werken inmiddels 4 jaar met PeopleFluent LMS. Op dit moment staat er een mooi systeem wat de medewerkers ondersteunt om hun deskundigheid bevordering inzichtelijk te hebben en daarmee aantoonbaar bekwaam zijn. Tevens heeft het management een instrument in handen om te sturen. Ons Leerportaal is voor alle medewerkers van OLVG. De zorgprofessionals maken het meest gebruik van Ons Leerportaal, voor elke zorgprofessional zijn profielen met verplichte scholing ingericht. Steeds meer medewerkers van ondersteunende diensten zien de voordelen van Ons Leerportaal.’

Ambitieus doel

Marjan: ‘Als leerhuis is onze missie het creëren en stimuleren van een lerende organisatie die anticipeert op ontwikkelingen binnen de zorg en streeft naar een continue kwaliteitsverbetering van de zorg in OLVG. Centraal staat het creëren van een optimaal en veilig opleidingsklimaat, zodat de professional in staat wordt gesteld tot een leven lang leren. Leerhuis OLVG schept voorwaarden voor optimaal leren in de praktijk. Onze kernwaarden daarbij zijn: continu ontwikkelen, leren is een voorwaarde voor goed vakmanschap en opleiden leidt tot innoveren.’

Toekomstplannen

Louzieta: ‘Er is nooit een eindresultaat, we moeten en willen door ontwikkelen met alle nieuwe technologieën die er beschikbaar zijn. Denk aan nieuwe visies op leren. 5 Moments of need en performance support. Op een of andere manier moeten al die vernieuwingen vertaald worden naar het LMS. Koppelingen met andere systemen en/of platforms zullen steeds belangrijker worden.’

‘Courseware weet het LMS heel toegankelijk te maken, als klant word je ontzorgd. Wat betreft de complexe technische zaken helpt Courseware stap voor stap overzicht van en controle over het LMS te krijgen. Zo leer je met het LMS je leerprocessen optimaal te ondersteunen.’ – Louzieta Erber-Kleeblad, Coördinator Leerportaal

 

PeopleFluent LMS

Ben je benieuwd of PeopleFluent LMS een oplossing is voor jouw uitdagingen op het gebied van leren & ontwikkelen? Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Meer informatie