Doelgroep

Met NetDimensions Exams kunt u aantonen dat uw medewerkers over de vereiste kwalificaties beschikken voor hun werk. Niet alleen éénmalig maar voortdurend. Met NetDimensions Exams kunt u zelf:

 • vragen opstellen en onderhouden
 • vragen indelen in vraagverzamelingen
 • toetsen automatisch laten samenstellen
 • toetsen inplannen en (periodiek) afnemen
 • uitgebreide rapportage en analyses doen
 • beveiligde examinering vanaf benoemde PC's inzetten
 • automatisch certificaten toekennen en bewaken

NetDimensions Exams is uit te breiden met opties om e-learning te distribueren en te volgen. Het product NetDimensions eLearning omvat alle opties van Exams.

Kenmerken

Robuust en geavanceerd

NetDimensions Exams is geschikt voor het opstellen, inplannen, afnemen en rapporteren van:

 • Competentie- en vaardigheidsassessments
 • Regulatory en compliance assessments
 • Licensering en certificeringstoetsen
 • Kwaliteitsbeoordelingen
 • Kennistoetsen
 • Functioneringsbeoordelingen

Ontworpen voor regulatory compliance

NetDimensions Exams is oorspronkelijk ontwikkeld conform de hoge eisen van branches die aan strenge toetsingseisen moeten voldoen. De toetsen kunnen als losse objecten worden aangeboden, zodat het ontwikkelen van examens in één omgeving wordt gecombineerd met toetsbeheer en -afname.

Topklasse beveiliging

De beveiliging van NetDimensions Exams is gebaseerd op gebruikersrol, wat het eenvoudig maakt om de toegang te regelen tot toetsen, toetsverzamelingen, vragen, vraagverzamelingen en verwante functionaliteit als vraagbeoordeling, toegangscodes, IP-controle en toegangsdatum/-tijd. Geavanceerde beveiliging wordt gecombineerd met gedetailleerde voortgangsregistratie en auditing om ervoor te zorgen dat trajecten voor certificering, opleiding, toetsing en compliance succesvol worden opgezet, geïmplementeerd en uitgevoerd. Door vraagbeoordeling toe te passen is het opstellen van regulatory compliance toetsen eenvoudig en overzichtelijk.

Andere kenmerken

NetDimensions Exams biedt verder de mogelijkheid om toetsen volgens sjablonen op te stellen, de afname in te plannen, toetsresultaten te beoordelen, extra cursusmaterialen op te nemen (bijvoorbeeld PDF- en PowerPoint-documenten), automatische notificaties in te stellen, maatwerkrapportage op te stellen of studiegegevens te im- of exporteren.

Kostenindicatie

Op aanvraag onder opgave van het aantal toetskandidaten of het jaarlijkse aantal toetsen.

Relevante andere producten

NetDimensions Exams is beschikbaar als zelfstandige oplossing, of als onderdeel van NetD Elearning, NetD Learning of NetD Performance. Toetsen zonder veel beheersmogelijkheden zijn te maken in desktop auteurstools als Articulate Quizmaker, Articulate Storyline, Lectora Publisher, Lectora Online, SmartBuilder.