Antoni van Leeuwenhoek

Het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) werkt elke dag aan de beste zorg voor mensen met kanker. Multidisciplinaire teams van chirurgen, oncologen, radiotherapeuten en verpleegkundigen zoeken continu naar de beste behandelplannen voor elke individuele patiënt. Om alle leeractiviteiten voor het ontwikkelen, delen en beheren van kennis van de zorgprofessionals te organiseren was de organisatie op naar een geschikt Learning Management Systeem. We spreken met Patricia de Blieck, Digital Learning Adviseur AVL Academie en Suzanne Verver, Projectleider AVL Academie.

Op zoek naar een Learning Management System

Antoni van Leeuwenhoek was op zoek naar een LMS om het proces van opleiden en ontwikkelen van de zorgprofessionals intern en extern en het delen van kennis daarover te ondersteunen. Antoni van Leeuwenhoek startte daarom een marktverkenning om te kijken welk systeem daar functioneel goed bij past. Suzanne: ‘Een LMS beheert, administreert en faciliteert alles rondom de leeractiviteiten. Het moet de motor achter de Backoffice worden. Met het LMS beogen we het volgende:

  • Medewerkers en zorgprofessionals buiten het AVL te inspireren door inzicht te geven welke ontwikkelmogelijkheden er zijn;
  • Medewerkers zelf de regie kunnen laten nemen in het eigen leerproces en daarmee te excelleren in hun vakmanschap;
  • Medewerkers kunnen gericht werken aan hun deskundigheidbevordering en persoonlijke ontwikkeling;
  • Het leren op de werkvloer faciliteren en daarmee niet apart georganiseerd hoeft te worden;
  • Het leerrendement inzichtelijk maakt: het leren draagt bij aan de bedrijfsresultaten;
  • Inzicht geven in de status van de bekwaamheidsregistratie door middel van een kwaliteitspaspoort;
  • Inzicht geven in de status van persoonlijke ontwikkeling door middel van een portfolio
  • Sturingsinformatie aanbiedt aan organisatie die o.a. nodig is tijdens audits en of inspectieonderzoek;
  • Managers inzicht geven in de leer- en ontwikkelvorderingen van medewerkers in hun team waardoor zij een actieve en stimulerende rol kunnen spelen in de medewerker in zijn of haar vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling;
  • Kennisdeling en daarmee leren met en van elkaar vanuit één centrale plek faciliteren.’

PeopleFluent LMS, het LMS voor in de zorg

Op basis van de wensen van Antoni van Leeuwenhoek stelde Courseware PeopleFluent LMS voor. Antoni van Leeuwenhoek koos voor PeopleFluent LMS vanwege de flexibiliteit en veelzijdigheid van het platform. In het LMS kun je meerdere leervormen met elkaar combineren in een opleidingstraject. Zo kan de organisatie klassikale bijeenkomsten, e-learningmodules, video’s, artikelen en toetsen met elkaar combineren.

Het kwaliteitspaspoort

Bij de implementatie van het LMS, is aangesloten bij de wensen van het Antoni van Leeuwenhoek. Een belangrijke wens was het inzicht krijgen en geven in de bekwaamheden van de medewerkers in de vorm van een kwaliteitspaspoort. Het kwaliteitspaspoort is een gepersonaliseerd overzicht van de vereiste competenties van de medewerker. Het gaat hierbij om verplichte competenties, afhankelijk van de afdeling, functie en rol, waarvoor bekwaamheid van belang is. Op basis van het kwaliteitspaspoort kunnen managers eenvoudig rapportages draaien en sturing geven aan hun team.

 

‘Een mooie aanwinst in het LMS is het kwaliteitsdashboard op de startpagina waarmee in één oogopslag de bekwaamheid inzichtelijk is.’ Patricia de Blieck, Digital Learning Adviseur AVL Academie

Prettig samenwerken

Suzanne over de samenwerking met Courseware: ‘De samenwerking met Courseware verloopt erg prettig. Er wordt snel en kundig gereageerd op vragen. Daarnaast is de support aangevuld met de wiki, een apart platform waar Courseware alle afspraken op plaatst en ook de handleiding van het LMS te vinden is. Hier hebben we tijdens de implementatie, maar ook daarna, erg veel aan gehad.’

Ook aan de slag met PeopleFluent LMS?

Ben je benieuwd of PeopleFluent een geschikt LMS is voor jouw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact op met onze PeopleFluent LMS Sales Tijs Holkenborg via 06 25 21 00 54 of plan adviesgesprek via onderstaande knop.

Plan een adviesgesprek