User generated content, een uitkomst voor leren en werken in het nieuwe normaal

Van Tiktok tot leerplatformen

De term user generated content, oftwel UGC, betekent letterlijk: door gebruikers gegenereerd materiaal. Dagelijks hebben we met dit fenomeen te maken op speciale platformen die gebouwd zijn voor UGC, zoals TikTok, maar natuurlijk ook Twitter, Facebook, Instagram, Clubhouse, etc. Eigenlijk is het meeste op Internet begonnen als user generated content, met blogs en later video’s op YouTube.

Doordat we privé inmiddels gewend zijn aan het delen van eigen materiaal, en er moderne leerplatformen beschikbaar zijn die gebruik maken van het UGC-concept, lijkt de tijd rijp om het ook meer in te zetten binnen leren en ontwikkelen. Daarbij kan dit een deel van de oplossing zijn voor het werken in het nieuwe normaal, waarbij thuiswerken vanzelfsprekender wordt en onderling contact vooral via de sociale platformen verloopt. Het even van elkaar leren op de werkplek valt daarbij deels weg en een alternatief lijkt noodzakelijk.

Maar voordat we de diepte in duiken in de toepassing voor het leren, gaan we terug naar de oorsprong van UGC. De term komt oorspronkelijk uit de marketing. Binnen marketing gaat het over inhoudelijk materiaal dat door (onbetaalde) gebruikers van het product is gemaakt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan product reviews die je online vindt. De achterliggende gedachte zit in het concept ‘social proof’. Dit is een psychologisch fenomeen waarbij mensen graag naar anderen kijken om te bepalen wat ze moeten doen of hoe ze zich moeten gedragen. Het effect is ook bewezen in deze context. Er zijn onderzoeken die bijvoorbeeld uitwijzen dat 92% van de mensen meer vertrouwen heeft in een aanbeveling van een ander persoon dan in officiële inhoud van een merk of ander officieel kanaal.

De kracht van UGC als leerinstrument

Dit mechanisme, waarin mensen vertrouwen hebben in wat anderen weten, kunnen en doen, is ook in te zetten binnen leren. In de context van leren en ontwikkelen zien we nog veel meer redenen om het in te zetten. Het gaat erom dat de medewerker zelf (of klant eventueel) lesmateriaal, kennis, ervaringen en informatie maakt of verzamelt en deelt met anderen.

We leven in een kenniseconomie, waar in de meeste organisaties de medewerkers het grootste kapitaal zijn. Dit kapitaal zit hem in wat ze weten en kunnen. Hoe zou het dan zijn als ze hun kennis en ervaring meer met elkaar zouden delen?

Dit is even omdenken voor veel L&D organisaties, omdat we al decennialang werken vanuit een instituut, vergelijkbaar met ons schoolsysteem. Als L&D afdeling bepalen we wat we delen en wie hier toegang toe heeft. Wat blijft er over als we dit instituut achter ons laten, leren vertrouwen op ons menselijk kapitaal en een cultuur creëren waarbij we werkelijk de kennis uit onze organisatie inzetten om te groeien? Wellicht zorgt het voor meer groei, vertrouwen en een grotere binding met het onderwerp en de organisatie.

Door een medewerker te stimuleren om zelf materiaal te delen, ontsluit je kennis en ervaring die anders in zijn of haar hoofd zou blijven. Door het geven van deze verantwoordelijkheid, spreek je vertrouwen uit. En door de erkenning die een medewerker krijgt, creëer je ook betrokkenheid en verbinding.

Daarnaast kan het een heel goede leerschool zijn wanneer je zelf kritisch na moet denken over hoe je iemand anders iets zou aanleren. Het zelf maken van leermateriaal is op zichzelf dus een goede manier om kennis te verdiepen en nog meer te doen beklijven. Hiermee denken we dus dat UGC niet alleen beperkt zou moeten zijn tot specialisten.

Wat is dan allemaal user generated content?

In eerste instantie denk je misschien dat UGC best ingewikkeld is. Je moet immers gebruikers ‘content’ laten maken. En, tja, dat kost tijd en moeite. Het is echter goed je te realiseren dat deze content in vele vormen kan komen, net zoals we kennen vanuit marketing en social media. Denk hierbij aan:

  • Tweets en andere posts
  • Video (zoals een ‘How to’ video van een specialist)
  • Foto’s
  • Reviews en beoordelingen

En daarnaast natuurlijk ook content die misschien wel iets meer moeite kost, zoals:

  • Geschreven artikelen, blogs
  • Podcasts

Stel je voor dat je vanuit de organisatie een productspecificatie deelt van een nieuw product. Deze specificatie is een twee pagina’s lange pdf, bedoeld voor jullie klanten. Door het mogelijk te maken dat medewerkers hier opmerkingen over te maken creëer je weer nieuwe content. Dit zijn in de praktijk beoordelingen en reviews. Zeker als je dit ook nog combineert met het geven van een like of sterrenbeoordeling. Deze UGC is zeer laagdrempelig en levert meerwaarde op voor de oorspronkelijke content.

Leren van elkaar met moderne leerplatformen

Als we er zo aan gewend zijn om materiaal te delen en er zoveel voordelen aan zitten voor een organisatie, wat houdt ons dan nog tegen om dit breed in te zetten? Hier gaat het met name om vertrouwen in een nieuwe werkwijze, het is immers een hele omslag binnen een organisatie waarbij leren vooral top-down gestuurd is geweest. Verder moet je het tijd gunnen en geduld hebben, YouTube was ook niet vanaf de eerste dag gevuld met miljoenen video’s.

Inmiddels zijn er moderne leerplatformen met LXP functionaliteiten (Learn Amp, Instilled en Totara Engage) die UGC mogelijk maken. Het is nu aan de organisatie en ons als L&D professionals om dit te stimuleren.

Hoe stimuleer je dit?

Ook al maak je het heel gemakkelijk voor je medewerkers of andere lerenden om zelf content toe te voegen, vele zullen hier ook een drempel voor over moeten. Hieronder zes manieren om dit te stimuleren.

1. Maak het mogelijk

Het inzetten van een sociaal leerplatform stimuleert gebruikers in elk geval om de eerste stappen te zetten. Een sociaal leerplatform is een leerplatform dat mogelijkheden biedt aan gebruikers om commentaar te leveren op content, dit te delen en te liken. Langzamerhand zul je zien dat meer en meer mensen dit gaan gebruiken.

2. Beloon

Door mensen te belonen voor bijdrages kun je ze extra stimuleren zelf content toe te voegen. Je kunt het onderdeel maken van je formele leertraject. Denk aan reflecties, feedback en opdrachten, maar ook aan competities waar je bijvoorbeeld een score gaat bijhouden en dit ook publiceert. Dit kan heel algemeen, maar ook specifieker op een onderwerp of in een bepaalde periode.

3. Reageer

Het zal mensen die bijdragen erg stimuleren om nog meer bij te dragen als je vanuit je positie als L&D specialist reageert op content die mensen zelf hebben toegevoegd. Een like is minimaal, maar een inhoudelijke reactie of het zichtbaar delen werkt nog beter. Ook kun je specialisten vragen om dit te doen, om zo nog meer vertrouwen te geven aan de oorspronkelijke bijdrager. Misschien kun je speciale ambassadeurs inzetten. Het stimuleert niet alleen degene die de content al heeft toegevoegd, maar ook anderen die dit weer zien.

4. Maak het makkelijk

Het moet super eenvoudig zijn om het te doen. Geen drempels, geen goedkeuring, maar net zo simpel als het posten van een bericht op Facebook of Instagram of het reageren op een YouTube filmpje. We zijn immers allemaal druk en het mag dus niet te veel moeite kosten. Direct vanuit het platform kunnen reageren of posten is heel belangrijk. Daarnaast zie je ook andere manieren om het makkelijk te maken, zoals plugins in een browser waarmee je direct een website die je bezoekt kunt opslaan en delen via je leerplatform.

5. Vraag

Wil je een discussie opstarten? Dat doe je het beste door het stellen van een vraag. Doordat je mensen hiermee stimuleert na te denken over een onderwerp, zullen ze ook weer eerder geneigd zijn zelf content op te zoeken en dit weer te delen op je leerplatform.

6. Stel een onderwerp centraal

Door een bepaald onderwerp in een bepaalde periode centraal te stellen doe je hetzelfde. Je creëert een aanleiding voor iemand om zich verder te verdiepen in een onderwerp en daarmee zal hij of zij zelf ook eerder content gaan toevoegen. Je kunt dit versterken door rondom zo’n onderwerp een campagne te bouwen, waarmee je op gezette tijden content kunt ‘loslaten’ en op die manier nog weer extra aandacht genereert.

Meer weten?

Door onze jarenlange ervaring en expertise op het vlak van leertechnologie en omdat we niet met maar één tool of leverancier werken, kunnen wij jullie goed helpen om de mogelijkheden van UGC binnen jullie organisatie te bepalen. We gaan hierover graag met je in gesprek. Neem contact met ons op via onderstaande knop.

Neem contact op