6 tips voor het faciliteren van hybride leren

Als er iets is wat het afgelopen 1,5 jaar ons heeft geleerd, dan is het wel dat we kritischer zijn gaan nadenken over hoe we leerbijeenkomsten organiseren. Waar we in het verleden vanuit automatisme vaak kozen voor een klassikale bijeenkomst, stellen we ons nu eerder de vraag: is het wel echt nodig om iedereen fysiek naar een locatie te laten komen? Of zijn er ook alternatieven? Zoals helemaal online. Of een aanpak waarbij deelnemers de bijeenkomst klassikaal volgen gecombineerd met deelnemers die de les live online volgen.

Het voordeel van zo’n hybride bijeenkomst is dat deelnemers vaak een hogere betrokkenheid hebben in vergelijking met een volledige online bijeenkomst. Daarnaast scheelt het een grote groep deelnemers reistijd en reiskosten. Een hybride bijeenkomst is dan ook vaak makkelijker te plannen.

Er bestaat in Nederland een discussie over de term hybride leren1. In dit artikel definiëren wij deze term als een onderwijskundig model waarbij sommige deelnemers de bijeenkomst persoonlijk bijwonen, terwijl anderen virtueel/online vanuit huis aan dezelfde bijeenkomst deelnemen.

1 Zie deze blog van Wilfred Rubens over Simultaan onderwijs.

Toch zien we ook dat wanneer je een goede hybride bijeenkomst wilt organiseren, je goed moet nadenken over het leerontwerp. We zijn bij een hybride bijeenkomst snel geneigd om onze lesmethodes te richten op de klassikale deelnemers en de online deelnemers te beschouwen als publiek. En ook het bewerkstelligen van een leuke dynamiek en interactie tussen de online groep en klassikale groep vraagt om een goed doordacht plan. In dit artikel geven we je een aantal tips hoe je het hybride leren kan ondersteunen.

 1. Laat de standaard los
  Probeer niet een perfecte klassikale les en een perfecte online les neer te zetten. Beide vormen vragen om andere didactische keuzes en aangezien je ze combineert, zal je in je lesontwerp een aantal concessies moeten doen. Zorg er in je ontwerp voor dat het een les is met een gelijkwaardige beleving voor zowel de klassikale als online deelnemers.

 2. Iedereen is online
  Maak je synchrone momenten volledig online. Dat betekent dat de klassikale deelnemers ook in de online bijeenkomst zitten. Zij hebben dus de keus om live mee te kijken in plaats van naar de monitor. Dit heeft als voordeel dat je een homogenere groep krijgt die allemaal op dezelfde manier aandacht krijgen. Je kan je zo als trainer focussen op 1 manier, die dan goed is. Maak je les in eerste instantie geschikt voor de online groep en pas deze waar nodig aan voor de klassikale groep.

 3. Vul je programma aan met asynchrone lesonderdelen
  Gebruik naast synchrone lesonderdelen ook asynchrone lesonderdelen. Je kan daarbij denken aan een moment tijdens de les dat deelnemers bijvoorbeeld aan een keuzeopdracht kunnen werken. Deze asynchrone momenten kunnen ruimte geven om de klassikale groep specifieke live aandacht te geven waar dat wenselijk of noodzakelijk is. Zet dit in een programma en deel dit via je leerplatform.

 4. Maak het een streling voor ogen en oren
  Goede apparatuur is essentieel. Zorg voor een goede microfoon als trainer en zorg dat je als trainer goed in beeld bent. Maak bijvoorbeeld gebruik van een 360 graden camera. Zorg er tevens voor, naast het feit dat je als trainer zelf goed te zien en te horen bent, dat de deelnemers goed te horen zijn. Laat de klassikale deelnemers zelf hun microfoon aanzetten via hun laptop of herhaal de vraag/antwoord voor de rest van de groep.

 5. Samen leer je beter/meer
  Zorg voor een groepservaring door samenwerkingsopdrachten. Dit kan in Microsoft Teams bijvoorbeeld door de groep in breakout rooms uit elkaar te laten gaan. Koppel bewust een klassikale en online deelnemer met elkaar. Je kan dan als trainer door de ruimte lopen om vragen te beantwoorden of deelnemers op weg te helpen. Op deze manier houd je niet alleen contact met de klassikale deelnemers, maar via hen ook met de online samenwerkingspartners.

 6. Activeer alle deelnemers
  Zorg voor interactie en afwisseling. Betrek de deelnemers door bijvoorbeeld gebruik te maken van polls of een online quiz. Een word cloud is ook een leuke manier om input vanuit de deelnemers te verzamelen. Stel centraal een vraag en laat in een word cloud de antwoorden zien.

Meer weten?

Door onze jarenlange ervaring en expertise op het vlak van leertechnologie en omdat we niet met maar één tool of leverancier werken, kunnen wij jullie goed helpen om de mogelijkheden van hybride bijeenkomsten binnen jullie organisatie te bepalen. We gaan hierover graag met je in gesprek. Neem contact met ons op via onderstaande knop.

Neem contact op