Talent Management voor iedereen

Hoe hangen kennis-, learning en talent management samen in één ecosysteem. Lees het interview met Chris Textor in de Management Team special.

Talentmanagement: van, voor en door iedereen

De bijlage bij de Management Team van april 2016 gaat over Talent Management. Chris Textor, directeur van Courseware, vat samen wat de actuele ontwikkelingen zijn op dit gebied.

Learning Management

Het gebruik van slimme software voor het plannen, distribueren en registreren van cursussen begint steeds meer gemeengoed te worden binnen organisaties. Met name het aanbieden van kleine leereenheden als korte artikelen, video’s en natuurlijk e-learning gebeurt in toenemende mate. Registratie van interne of externe kwalificaties (examen, certificaat, toets, badge) completeert dit formele leerplaatje.

Kennismanagement

Binnen kennisintensieve bedrijven (en dat zijn er steeds meer) is het niet voldoende gebleken dat medewerkers worden opgeleid via een min of meer formeel cursuspad. In de praktijk is leren voor elke medewerker een continu proces. Relevante informatie op alle vakgebieden komt van overal, dus van binnen en van buiten het bedrijf. Ook tijdens het uitvoeren van het werk – alleen of met anderen – ontstaan nuttige inzichten. Het blijkt belangrijk die informatie te filteren (cureren), vast te leggen en snel terug te kunnen vinden. Alle kennis en ervaring vormt samen immers het ‘collectieve geheugen’ van een bedrijf.

Talent Management

Voor elke individuele medewerker komen hier alle lijntjes bij elkaar. Kan ik aantonen dat ik de vereiste kennis en vaardigheden heb voor mijn huidige functie? Wat wil ik in de toekomst gaan doen? Hoe kijken mijn collega’s tegen mij aan. Wat is mijn persoonlijke doel en hoe verhoudt dat doel zich tot de doelen van de afdeling of het hele bedrijf? Wat is mijn bijdrage? Maar ook: levert het bedrijf mij de kennis die ik nodig heb?

Ecosysteem

Chris Textor, directeur van Courseware formuleert het als volgt: “Samen met haar klanten stelt Courseware een compleet ‘ecosysteem’ samen, waarbinnen deelnemers zelf verantwoordelijk zijn voor het vormgeven van hun loopbaan, maar ook voor het opdoen en leveren van de nodige kennis.”