ECN doet meer met HR energie

Een interview met Tim Karreman, HR Business Partner en projectleider van de ECN Academy. We spreken met hem over ECN, hun keuze voor PeopleFluent LMS, voor NetDimensions LMS.

Citaat van Tim Karreman (ECN) over de keuze voor het NetDimensions LMS

Het LMS selectieproces

Tim Karreman: “we zijn niet over één nacht ijs gegaan bij het zoeken en selecteren van geschikt LMS software maar hebben ons goed georiënteerd. Samen met een externe adviseur en vertegenwoordiging uit de lijn hebben we onze “must haves” vastgelegd. Via een long list zijn we uiteindelijk tot een short list gekomen van drie leveranciers. Alle drie hebben een uitgebreide demo gegeven. Wat ons in het PeopleFluent LMS aanspraak was het groeipad. Onze meest belangrijke processen konden zonder veel moeite gelijk worden ingericht. De vele andere mogelijkheden gaven ons een duidelijk perspectief op de toekomst. Wat ons bij Courseware aansprak was de lokale kennis van zaken en de heldere communicatie“.

De LMS implementatie

Tim vervolgt: tijdens de implementatie hebben we heel veel profijt gehad van het brede draagvalk wat we vooraf hadden gecreëerd. Met een directielid als sponsor en continue deelname uit “de lijn” waren er geen verrassingen voor de organisatie. Na inrichting samen met een consultant van Courseware hebben we een pilot georganiseerd om het eindresultaat te toetsen aan de dagelijkse realiteit. Dat heeft heel veel goodwill gekweekt in de organisatie. Daarnaast was de deelname van de betrokken consultant van TCC altijd positief en constructief.

Een stap verder

Na het compliance traject is Tim nu, samen met alle lijnmanagers, bezig een vervolgstap te maken op het gebied van competenties, performance en beoordeling. Hij vertelt: “Eigenlijk ging ook dat soepeler als verwacht. Vanuit de bestaande SAP omgeving hadden we een duidelijk plaatje over functies en resultaatgebieden. In de SAP software was het vastleggen van periodieke beoordelingen echter zeer bewerkelijk. Door het grote aantal schermen en klikken was het gebruiksgemak laag en hadden we nooit een helder overzicht. Dat moest dus anders en beter. Met name omdat we naar meer eigen verantwoordelijkheid en (dus) zelfwerkzaamheid toe wilden.”

500 medewerkers bij ECN in verschillende functies voor onderzoek naar duurzame energie

Waar staat ECN nu?

“Vrijwel alle functies, resultaatgebieden en competenties hangen nu in het PeopleFluent LMS. De methodiek van beoordelen en alle historische opleidingsgegevens hebben we zonder veel inspanning één op één uit SAP overgenomen. Per jaar worden zowel het planningsgesprek, het voortgangsgesprek als het beoordelingsgesprek vastgelegd. Dat gebeurt zeker niet alleen door de manager. Het voortgangsgesprek kan bijvoorbeeld door elke medewerkers zelf worden ingevoerd. Voor zowel medewerker als manager is dus altijd actuele informatie overzichtelijk beschikbaar.

Wat is overzichtelijker geworden?

Op dit moment klapt Tim zijn laptop open een laat (met enige trots) zien wat elke ECN medewerker op het scherm krijgt. Een grafisch leerpad met gekleurde blokjes die rood, geel of groen gekleurd zijn. In één overzicht kan iedereen zien waar hij of zij staat en wat er nog moet gebeuren voor het eind van het jaar.

Grafisch leerpad in NetDimensions LMS bij ECN

5 Best Practices

Op onze vraag om Tim adviezen voor anderen komt hij tot de onderstaande 5 best practices:

  • Van Covey heb ik geleerd: begin met het einddoel voor ogen en werk daar naar toe.
  • Zoek een sponsor hogerop en besteed vooral veel werk aan het draagvlak bij de managementlaag die het systeem als dagelijks tool moet gebruiken.
  • Formuleer samen  met een vertegenwoordiging van het mangement je eisen en wensen en maak samen een keuze. Zo wordt het vooral de keuze van het management zelf.
  • Implementeer “lean and mean” met een klein team en laat snel resultaten zien.
  • Gebruik het management ook als pilotgroep; op die manier hou je de aansluiting en betrokkenheid hoog. “

Werkt het LMS in de praktijk?

“Eigenlijk is het antwoord gewoon ‘ja‘. Mijn meetpunt is de acceptatie en het gebruik door de managers. En dat zit wel goed. Zij vinden dat ze een bruikbaar tool in handen hebben voor bijvoorbeeld hun kwartaalrapportages over compliancy. Ook is veel administratief werk rondom functioneren en beoordelen eenvoudiger en sneller geworden – de manager moet nog steeds vastleggen wat er is besproken, maar dit gaat nu overzichtelijk en met minder inspanning. Dit heeft twee voordelen: er is meer tijd voor managers en medewerkers op de inhoud van de gesprekken te focussen. Ook komt er tijd vrij voor HR om – in plaats van administreren en bewaken- de echte adviesrol meer inhoud te geven. Het gesprek gaat met de manager over de skills en bezetting van zijn team. Een win-win situatie voor iedereen dus. “

Wat was de rol van Courseware?

Tim: “Zoals gezegd vond ik de directe en heldere communicatie met de consultant heel sterk. Daarnaast had het online samenwerken via Confluence als voordeel dat afspraken gelijk werden vastgelegd en de projectdocumentatie voortdurend actueel was. Bovendien was de documentatie ook klaar aan het einde van elke fase. “

Slotopmerking

“In een moderne organisatie hoor je de medewerker zelf de regie te geven van zijn of haar persoonlijke ontwikkeling. Met de ECN Academy geeft ECN de medewerker het stuur in handen” (Tim Karreman – ECN).