Gepersonaliseerd leren

Om iets te kunnen leren, is het van belang dat het aansluit op dat wat je al weet. Wanneer het niveau te laag is, dan ontstaat er verveling en zal je brein onvoldoende uitgedaagd worden. Wanneer het niveau te hoog is, dan ontstaat er frustratie. In beide gevallen is er een negatief effect op het leren. Uitdaging is van groot belang, echter wel op het juiste niveau. Om deze reden past het ‘one size fits all’ principe maar zelden wanneer het om leren gaat. Het gaat er dus om dat de leerstof die je tot je neemt op het juiste niveau ten opzichte van de lerende, en dat verschilt per persoon.

Bij leren gaat het meestal ook om nieuwe informatie die je koppelt aan kennis of een vaardigheid die je al hebt. Stel dat je al kennis van auto’s hebt, dan zal je makkelijker begrijpen hoe een nieuw model auto werkt. Je maakt dan gebruik van bestaande neurale netwerken (fysieke paden die in je brein zijn gevormd) die nog sterker worden en knoopt hier nieuwe informatie aan. De voorkennis bepaalt dus hoe je het leren aanbiedt. Gepersonaliseerd leren is dus van belang.

Digitaal leren

Digitaal leren biedt vele mogelijkheden als het om gepersonaliseerd leren gaat.

  1. In online modules kan je een leerpad maken, die afhankelijk van de antwoorden die je geeft of je gedrag in de module, lesmateriaal aanbiedt. Hierbij zit het in het ontwerp (instructional design) van de module. De meest gebruikte auteurstools zijn in staat om deze paden te creëren.
  2. In een LMS is het meestal mogelijk om aanbod te generen die past bij jouw functie, rol of niveau. Het aanbod wat hierachter zit moet hier uiteraard op aansluiten. Een ander mechanisme om het juiste aanbod aan te bieden is te werken met het principe van gelijkwaardigheid of automatische vrijstellingen. Wanneer bijvoorbeeld een (pre)toets wordt behaald, kan een (deel van) een training reeds behaald zijn, waardoor je niet vermoeid wordt met informatie die je reeds bezit.
  3. Een adaptieve applicatie maakt gebruik van de vergeetcurve en geeft je op het juiste moment een herinnering door de lesstof opnieuw aan te bieden. Idealiter koppel je deze informatie aan je LMS, zodat je centraal weet wie over welke kennis en vaardigheid beschikt. Een voorbeeld is een koppeling tussen de applicatie van Drillster en het PeopleFluent LMS.