Badges in Totara

In deze tip leggen wij uit hoe badges ingezet kunnen worden om de betrokkenheid van lerenden bij het leerproces te verhogen.

Badges: wat en waarvoor?

Als je leeroplossingen ontwikkelt en aanbiedt, of dat nou korte e-learningmodules zijn, uitgebreide cursussen of complexe leerprogramma’s, dan wil je dat deze goed worden ontvangen door de lerenden. Voor de lerende geldt dat een leeractiviteit het meest effectief is als men gemotiveerd is om te leren. De motivatie kan verhoogd worden als lerende voor hun (leer-)prestatie via de ene of andere manier erkend en beloond worden.

Precies hier spelen badges op in. Badges zijn een eenvoudige, maar effectieve en visueel aantrekkelijke manier om deze (leer-)prestaties te erkennen. Zij zijn een vorm van een digitale onderscheiding die een lerende uitgereikt kan krijgen voor het afronden van een leeractiviteit en/of het tonen van bepaalde vaardigheden of kennis. Badges kunnen ingezet worden als mijlpalen om lerende door specifieke leertrajecten te leiden en de individuele voortgang te waarderen. Maar ook om aan te tonen dat iemand tot een bepaalde groep hoort.

Een kenmerk van een digitale badge is dat deze tegelijkertijd terug en vooruit kijk: terug naar de leeractiviteit of prestatie die voltooid werd om voor de badge in aanmerking te komen, en vooruit naar de voordelen, beloningen of nieuwe mogelijkheden die kunnen spelen voor degenen die de badge hebben verdiend.

Wat is technisch gezien een badge?

Een badge is feitelijk een afbeelding met ‘ingebouwde’ informatie (metadata). Deze metadata wordt aan een badge toegevoegd door het systeem dat de badge uitgeeft en bevat details zoals een titel en beschrijving van de badge, de uitgever en ontvanger van de badge, de criteria voor het verdienen van de badge, of de badge vervalt, enzovoorts.


Totara biedt de mogelijkheid om met badges te werken. Badges worden uitgereikt aan een gebruiker wanneer deze aan de vereiste criteria heeft voldaan of het vereiste bewijs heeft geleverd. Dit kan automatisch of handmatig gebeuren. Totara badges kunnen op twee verschillende niveaus uitgereikt worden:

 1. Site badges: deze zijn beschikbaar voor alle gebruikers binnen een leeromgeving en worden toegekend voor activiteiten of criteria op systeemniveau – zoals het voltooien van een reeks cursussen, een programma, het toevoegen van informatie aan een gebruikersprofiel, het lidmaatschap in een doelgroep of door een manuele uitreiking.
 2. Cursus badges: deze zijn alleen beschikbaar voor gebruikers die op een specifieke cursus zijn ingeschreven. Ze worden toegekend voor activiteiten, gedragingen of acties binnen een cursus – zoals het voltooien van een specifieke activiteit of de hele cursus (eventueel met een voldoende resultaat of voor een bepaalde datum). Ook cursus badges kunnen manueel uitgereikt worden door personen (beheerders) die hiervoor rechten hebben.

Vanaf Totara TXP 13 wordt Open Badges 2.0 ondersteund, wat betekent dat badges gebruik kunnen maken van een reeks nieuwe functies, zoals meerdere talen en versiebeheer.

Praktische voorbeelden voor de inzet van badges

In de praktijk zul je uiteenlopende voorbeelden tegen komen hoe badges ingezet worden. Wij hebben hier een aantal verzameld om jou te inspireren:

A Maak een badge aan die gebruikers krijgen zodra ze hun eerste cursus in de leeromgeving heeft afgerond. Vooral voor nieuwe gebruikers is dit erg motiverend omdat ze direct een beloning krijgen voor hun eerste leeractiviteit. Om deze manier in te richten, moet je wel een trucje toepassen: je kiest onder de criteria de optie ‘Voltooien van een reeks van cursussen’ en selecteert vervolgens alle cursussen in de leeromgeving (tenminste degene die voor een startende gebruiker gevolgd kunnen worden of waarop deze automatisch ingeschreven zou kunnen zijn). Verder stel je onder ‘Dit criterium is behaald als…’ in dat één van de geselecteerde cursussen voltooid moet zijn.
B Reik een badge uit als beloning voor gebruikers die hun profiel volledig maken. Dit is een prima middel om in te zetten als je uit het HR-systeem onvoldoende informatie krijgt.
C Een badge kun je ook uitreiken als iemand lid is geworden van een bepaalde doelgroep. Stel nou dat gebruikers een aantal expertise cursussen moeten hebben afgerond en deze cursusvoltooiingen de voorwaarde zijn om lid te worden van een bepaalde doelgroep. Dan kunnen ze een badge uitgereikt krijgen voor ‘Expert voor xyz-onderwerp’. Zo een lidmaatschapsbadge is de beloning voor het behoren tot een selecte groep. Door vervolgens een rapport op te zetten over de uitgereikte badges, kan heel snel duidelijk gemaakt worden wie de experts zijn op een bepaald vakgebied.
D Je kunt cursus badges combineren met programma badges. Dit is vooral nuttig als een programma vrij lang duurt tot het afgerond is of uit een groot aantal cursussen bestaat. Door cursus badges uit te reiken, creëer je mijlpalen als tussentijdse motivatie op weg naar de programma voltooiing. Aan het einde van de rit krijgt de cursist ook nog een additionele badge uitgereikt omdat het hele programma voltooid is.
Badges kunnen ook gekoppeld worden aan het behalen van activiteiten. In dat geval spreken we van cursus badges. Deze kunnen ingezet worden in combinatie met voorwaardelijke activiteiten. Dus stel, een cursus bevat 3 toetsen van verschillende niveaus: toets 2 valt vrij na slagen voor toets 1 en toets 3 valt pas vrij na slagen voor toets 2. Met het slagen voor de hoogste/zwaarste toets kan dan een ‘Master toets-badge’ verdiend worden.
E Een manuele uitreiking van badges is weliswaar bewerkelijker maar ook hiervoor zijn scenario’s denkbaar. Stel bijvoorbeeld dat er medewerkers zijn die een bijzondere bijdrage leveren binnen een (lang lopende) cursus. Bijvoorbeeld door veel berichten te posten op een forum, hun medecursisten ondersteunen tijdens klassikale bijeenkomsten of in de praktijk bepaalde vaardigheden hebben laten zien. Het zou een waardering van hun inzet zijn als zij hiervoor manueel een badges uitgereikt zouden krijgen.
Het voordeel van een manuele uitreiking van badges is dat hierbij ook criteria van buiten het LMS mee genomen kunnen worden. Zo kan bijvoorbeeld een badge ‘Verkoop talent van het jaar’ gekoppeld zijn aan de personen die lid zijn van de doelgroep ‘Verkopers’, een omzet hebben gedraaid van 100.000€ per jaar (komend uit het salessysteem van een organisatie) en een klanttevredenheid hebben van meer dan 85% (waarde komend uit een CRM pakket).
F Combineer badges eens met fysieke beloningen! Stel dat voor elke cursus binnen een nieuw verkoop programma een badge uitgereikt wordt en de teams van alle winkels gevraagd zijn om alle cursussen zo snel mogelijk af te ronden. Dan zou je hiervoor een prijsuitreiking kunnen organiseren waarmee het winkelteam die het snelst alle te verdienen badges heeft verzameld, fysiek in het zonnetje wordt gezet en een ‘echte’ fysieke prijs ontvangt. Verbind je dit met een communicatie campagne binnen de organisatie, sla je twee vliegen in één klap: je motiveert gebruikers om cursussen snel af te ronden en je brengt de leeromgeving op een andere manier onder de aandacht. Het uitreiken van een fysieke beloning, of dat nou in de vorm van een pin is of een postkaart met dezelfde afbeelding als voor de badge, voegt trouwens wel een extra dimensie toe aan de badge!

Aan de slag met badges

Overwegingen vooraf

Wil jij in jouw leeromgeving aan de slag met badges? Dan is het goed om met een paar zaken rekening te houden:

Je zult bijvoorbeeld moeten nadenken op welke manier je de verdiende badges aan de gebruiker wilt tonen. Zet je badges in als motivatiefactor of als gamificatie-element, dan is het slim om deze zo prominent mogelijk te tonen. De startpagina of het dashboard is dan een handige plek want dan ziet de gebruiker zijn verdiende badges direct na het inloggen. Wist je dat Totara een standaard blok ‘Mijn badges’ heeft die je kunt toevoegen aan de startpagina?

Verder is het belangrijk dat uiterlijk van de badges (dus de verplichte afbeeldingen) aansluiten bij de algehele vormgeving van jouw leeromgeving. Vooral als je de uitgereikte badges op de startpagina laat tonen, is het mooier als deze dezelfde stijl hebben als andere afbeeldingen of iconen die in de leeromgeving gebruikt worden. Een badge afbeelding moet vierkant zijn en het bestand moet in .jpg-, .png- of .svg-formaat zijn.
Heb je geen geschikte afbeeldingen om te gebruiken voor badges, dan is het soms handig om een set van badge afbeeldingen te laten ontwerpen door een vormgever of een interne communicatie afdeling.

Badges vanuit een Totara leeromgeving zijn Open badges. Dit wil zeggen dat een gebruiker deze badges open kan delen, bijvoorbeeld via sociale netwerken zoals LinkedIn, als dat ingesteld is in de omgeving. Houd hier dus rekening mee als je badges gaat ontwerpen, want open gedeeld, geven ze een indruk van jouw organisatie.

Bij het werken met badges hoort ook een onderwijskundige strategie: houd je badges betekenisvol door ze met een goede reden uit te geven. Als je voor alles een badge uitreikt, zullen de badges snel hun waarde verliezen.

Badges beschikbaar maken in Totara

Om met badges te kunnen werken, moet deze functionaliteit ingeschakeld zijn op systeemniveau.

 1. Ga naar /admin/settings.php?section=optionalsubsystems en schakel de optie Badges inschakelen (enablebadges) aan.
 2. Klik onderin op Opslaan.
 3. In het systeembeheer menu verschijnt vervolgens de optie Badges.
 4. Onder Badges > Badgetemplate kun je eerst een aantal standaard waardes instellen voor alle badges in de leeromgeving.
 5. Badges (op systeemniveau) aanmaken doe je via Badges > Badgebeheer. Klik hier op Toevoegen.
 6. Het is verplicht de de badge een titel te geven. Deze is zichtbaar voor degene die de badge later uitgereikt krijgt.
 7. Kies een badge afbeelding die voldoet aan de hier boven geformuleerde voorwaarden. Deze afbeelding is het hoofdkenmerk van een badge!
 8. Vul indien nodig aanvullende informatie rondom de copyright voor de badge afbeelding in.
 9. Indien gewenst, kan een badge maar voor een beperkte tijd geldig zijn. Vul dan een verval datum in. Hierbij zul je eerder gebruik maken van een relatieve vervaldatum dan van een vaste datum.
 10. Nadat de badge is aangemaakt, verschijnen een aantal tabbladen waarop je de badge verder kunt specificeren.
 11. Kies op het tabblad Criteria wanneer deze badge wordt uitgereikt. Afhankelijk van de optie die je hier kiest, zal je aanvullende eigenschappen moeten instellen.
 12. Op het tabblad Bericht kun je definiëren welk bericht een gebruiker ontvangt als de badge uitgereikt wordt. Hier kun je ook kiezen of de badge zelf als bijlage bij de mail toegevoegd moet worden.
 13. Heb je op alle nodige tabbladen de juiste instellingen gekozen, kies dan voor Toegang inschakelen voor deze badge. Toegang inschakelen staat gelijk aan het activeren van de badge. Gebruikers kunnen vanaf dat moment de badge verdienen. Is een badge geactiveerd (beschikbaar), kunnen de criteria niet gewijzigd worden.

Badges kunnen ook op cursus niveau aangemaakt worden. Nadat je Badges op systeemniveau hebt ingeschakeld, verschijnt in elk cursus beheer menu de optie Badges. Het maken van badges op cursus niveau is qua stappen gelijk aan het toevoegen van een badge op systeemniveau. Echter zijn de criteria die je kunt kiezen wanneer een cursus badge uitgereikt wordt, anders.

Starten met badges?

Hopelijk kun je met bovenstaande stappen zelf aan de slag met badges. Kom je er niet helemaal uit? Of wil je even sparren over hoe je badges optimaal kan inzetten in jullie Totara leeromgeving? Neem dan contact op met jouw consultant of ons customer care center.