NetDimensions LMS 14.1

NetDimensions heeft NetDimensions LMS versie 14.1 uitgebracht. De belangrijkste nieuwe features zijn:

  • Beperking van notificaties over competenties tot alleen je actieve functieprofielen;
  • Wie het eerst komt die het eerst maalt bij inschrijfverzoeken en een wachtlijst;
  • Notificaties na het plannen van een nieuwe uitvoering aan mensen die interesse hebben getoond.

Naast deze functies zijn er ook nog andere functies bijgekomen zoals de optie ‘Gebruikers met gesloten account‘. Hiermee kan een overzicht worden gemaakt van gebruikers die hun toestemming hebben ingetrokken en/of een tijdelijke schorsing van de verwerking van hun persoonlijke gegevens hebben aangevraagd. Handig om AVG-proof te zijn.

Notificatie bij nieuwe uitvoering

NetDimensions 14.1 - Notificatie

Vanaf nu is het mogelijk om een notificatie te versturen bij een nieuwe uitvoering (cursus/training). Bij het aanmaken van de uitvoering kun je instellen een notificatie te sturen bij een nieuwe uitvoering aan gebruikers die interesse hebben getoond in dit onderwerp. Zo informeer je alle geïnteresseerden over de nieuwe uitvoering.

Verminder functieprofiel-notificaties

Vanaf nu is het mogelijk om notificaties op basis van je functieprofiel te verminderen. Je kunt er nu voor zorgen dat alleen notificaties worden verstuurd die relevant zijn voor de op dit moment geldige functieprofielen en competenties. Dit kan handig zijn als je nu bijvoorbeeld een andere functie hebt, maar nog wel de meldingen ontving voor de hercertificering van cursussen uit een voormalig functieprofiel.

Reserveer plaatsen bij inschrijfverzoeken

Voor deelnemers met een studiestatus ‘In afwachting van goedkeuring’ wordt er een plaats gereserveerd op het moment van inschrijving. Deze plaats blijft gereserveerd tot de goed-/afkeuring heeft plaats gevonden. Hoelang de plaats blijft gereserveerd hangt af van de instellingen.

NetDimensions LMS 14.1 - reserveer plaatsen

NetDimensions LMS onderdeel van PeopleFluent

Sinds eind 2018 is NetDimensions onderdeel geworden van PeopleFluent Learning. People Fluent is onderdeel van de Learning Technologies Group (LTG). Door de overname is het eenvoudiger om het NetDimensions LMS te integreren met de PeopleFluent software.