Leren verandert, leersystemen ook?

Cursisten registreren en rapporteren over alle vorderingen. (Klassikale) trainingen inplannen, examens afnemen en certificaten uitdelen. Eigenlijk alles wat met de logistiek van online cursussen en opleidingen te maken heeft, ‘stop’ je in een Learning Management Systeem (LMS).

Elliot Masie ziet trend

De afgelopen jaren is de technologie van Learning Management Systemen ontzettend snel ontwikkeld. Er kwamen steeds meer mogelijkheden om de administratie bij te houden, cursisten te registreren, de voortgang te bewaken en hierover te rapporteren.

Elliot Masie, een veelgevraagde spreker, analist en visionair op het gebied van de veranderende leeromgeving, ziet nu echter een trend ‘terug’. Hij schrijft hierover in zijn nieuwsbrief ‘Updates on Learning, Business & Technology’.

LMS op de achtergrond

Masie ziet in de praktijk dat het LMS steeds meer op de achtergrond raakt. Met andere woorden: het LMS wordt nog wél gebruikt om alle administratie en logistiek bij te houden, maar minder als het gaat om het aanbieden van lesmateriaal aan de ‘voorkant’.

Dit komt door de ontwikkeling van modernere learning apps en tools. Nieuwe technologieën die het mogelijk maken om ‘los’ van het LMS te leren en werken.

Volgens Masie nemen Apps en andere front-end systemen de presentatielaag van ket LMS over.

Design en Apps op de voorgrond

Deze scheiding van de voor- (design) en achterkant van het LMS, maakt het mogelijk om meer gerichte en unieke leerervaringen op te zetten. Onderzoek van Masie laat zien dat hier behoefte aan is. Dit komt door enerzijds de groei van learning apps en anderzijds door de wens van organisaties om leermodules op maat te maken. Ook willen organisaties steeds vaker modules snel kunnen aanpassen. Aan specifieke groepen cursisten of situaties.

Tegelijkertijd moeten relevante gegevens wél vastgelegd en gerapporteerd worden. Dit kan door het systeem aan de ‘voorkant’ met een API te koppelen aan het LMS op de achtergrond. Informatie wordt hierbij continu teruggestuurd naar het LMS voor alle analyses en rapportages.

Next Learning

The LMS the way it should have been: engaging! NextLearning 2017 om 11:00 in zaal Dexter 13.

Elliot Masie ziet dus een trend van ‘changing learning design’. Wij ook. Als je hier meer over wilt weten én de mogelijkheden wilt ontdekken, kom dan op dinsdag 18 april naar onze lezing tijdens Next Learning. Samen met Myke Byrne van Netex Learning ga je horen én ervaren hoe leren in jouw organisatie anders kan. We gaan in op de ontwikkelingen van leersystemen. Want waarom zou een LMS er niet gewoon gaaf en mooi, oftewel ‘engaging’ uit mogen zien? We zien je graag om 11:00 uur bij onze sessie.

Learning Systems & Tools

Logo van de Masie Learning Systems en Tools conferentie in Chicago op 19 en 20 april 2017

Iets verder weg van huis organiseert Elliot Masie op 19 en 20 april ‘Learning Systems & Tools 2017’ in Chicago. Organisaties verfijnen en herinterpreteren de betekenis van het Learning Management Systeem binnen hun organisatie. Ze experimenteren met Learning Apps, Mixed Reality, Workplace Performance Approaches en de integratie met talent management systemen. Kortom: ‘learning is changing’. Maar verandert het LMS wel mee? Kun je niet bij dit congres zijn en wil je wel de ontwikkelingen volgen? Kijk dan op de Masie website of volg twitter via @emasie.

Bronvermelding: Learning TRENDS by Elliott Masie – February 21, 2017 – #953 – Updates on Learning, Business & Technology. Lees het hele artikel hier (zoek naar item #3).