Taalbestanden aanpassen in Totara Learn

Alle systeemtekst in een Totara Learn wordt aangestuurd door middel van taalstrings. Met systeemtekst bedoelen we de tekst die vast in het LMS zit, dus niet zelf toegevoegde cursustitels en -omschrijvingen. Al die taalstrings staan in het taalbestand van de desbetreffende taal.

Met de volgende stappen kun je gemakkelijk de taalstrings tonen in het LMS, zodat je ze kunt opzoeken in het taalbestand. Heb je vragen over het doorvoeren van een aangepaste vertaling? Of zou je daar graag onze hulp bij krijgen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Zorg ervoor dat taalstrings in het LMS vindbaar worden

 1. Ga in het Beheerdersblok naar Systeembeheer > Ontwikkeling > Fouten opsporen.
 2. Zoek de optie Locatie van taalstrings tonen op en schakel dit in. Klik op Opslaan om je wijzigingen op te slaan.

Een taalstring localiseren

 1. Ga naar de pagina in je LMS waar de tekst staat die je wilt vertalen.
 2. Ga naar de adresbalk in je browser en voeg het volgende toe aan het einde van de URL en druk dan op enter:
  • ?strings=1 of
  • &strings=1 als er al een vraagteken op een andere plek in de URL staat
 3. Je URL ziet er dan bijvoorbeeld als volgt uit https://jouwlms.academie.nl/totara/plan/record/courses.php?&strings=1
 4. Je ziet nu dat achter alle stukken systeemtekst een stukje code is toegevoegd dat tussen {} is weergegeven.
 5. Het stukje tekst dat voor de slash kopieer je om op te zoeken in het taalbestand. Het stukje tekst dat na de slash staat onthoud je.

Een taalstring opzoeken in het taalbestand.

 1. Ga in het Beheerdersblok naar Systeembeheer > Localisatie > Taalbestand aanpassen.
 2. Kies uit de lijst het taalbestand (de taal) waarin je de benaming van het element wilt aanpassen. Indien je in de lijst van taalbestanden niet de gewenste taal ziet staan, dan is deze niet geïnstalleerd in jouw Totara Learn omgeving. 
 3. Klik op Taalbestand openen. Klik op de knop Doorgaan zodra die beschikbaar komt na het laden.
 4. Je ziet nu een lijst met Strings tonen uit onderdelen. Het onderdeel is het stukje tekst dat werd getoond na de slash van de string. Je kunt dit stukje tekst opzoeken. Maar het is nog sneller om alle onderdelen te selecteren. Klik in de lijst en gebruik dan de toetsencombinatie ctrl+a om alle onderdelen te selecteren.
 5. Voer in het veld Stringcode de string in die je onder stap 4 gekopieerd hebt. Mocht je toch geen code of string kunnen vinden, dan kun je alternatief op de tekst zoeken die je wil aanpassen. Typ dan de tekst in het veld Alleen strings met.
 6. Klik op Zoeken.
 7. Er verschijnt een tabel met alle resultaten die voldoen aan je zoekcriteria. In de kolom Standaard staat de huidige benaming/tekst van het element in het Engels (originele systeemtaal) en de taal die jij eerder hebt geselecteerd.
 8. Voer in dezelfde regel in het veld Aangepast de alternatieve benaming of tekst in.
 9. Klik op Toepassen in taalbestand als dit de enige aanpassing is die je wil doen. Wil je in één klap meerdere benamingen wijzigen, klik dan op Opslaan en doorgaan met aanpassen. Je kunt dan je nieuwe string opzoeken en de stappen weer herhalen.

Let op: Dit artikel richt zich op Totara Learn versie 12. Zit jouw LMS nog op een oudere versie van Totara Learn? Dan kan het zo zijn dat je andere stappen moet volgen, omdat het systeembeheerdersmenu een iets andere opbouw heeft . Laat het ons weten als je er niet uit komt, dan kijken we graag even met je mee.