Audience Management

De administratie rondom leren kan een aanzienlijke investering in tijd en middelen zijn voor organisaties. Met doelgroepen in Totara Learn kun je evenwicht vinden tussen efficiënte administratie en personalisering van de leer- en ontwikkelingsvereisten.

Beheerders/managers kunnen gebruikersgroepen maken op basis van gebruikers die voldoen aan bepaalde criteria zoals profielinformatie, taaktoewijzing, functie of eerder voltooide cursussen. Dit betekent dat je bijvoorbeeld in één keer alle salesmedewerkers kunt inschrijven voor dezelfde cursussen. Dat scheelt veel werk als je regelmatig nieuwe cursussen of gebruikers plaats in het LMS.

Zichtbaarheid van cursussen

Met de functionaliteit doelgroepen kun je specifieke cursussen voor bepaalde gebruikersgroepen verbergen. Dit betekent dat je cursussen kunt aanbieden via doelgroeplidmaatschap of aangepaste leercatalogussen. Dit kun je eenvoudig aanpassen via het beheerders dashboard. Daarnaast kun je per doelgroep een eigen startpagina maken. Dit om bijvoorbeeld managers een startpagina met een dashboard te tonen. Dit is op onderstaande afbeelding weergegeven.