Compliance Management

Voor sommige organisaties is het van belang om het compliancetraject te optimaliseren of automatiseren. Denk bijvoorbeeld aan een BHV training. Jaarlijks worden deze trainingen herhaald. Het scheelt veel tijd om dergelijke certificeringstrajecten te automatiseren. Totara Learn kent hiervoor een grote verscheidenheid aan functionaliteit. Zoals de functie om de juiste cursussen toe te wijzen aan de juiste mensen, hercertificeringsherinneringen te automatiseren en uitgebreide rapportages over voltooiingen te maken.

De verschillende compliancetools ondersteunen bij de onderdelen programma’s en certificaten:

  • Berichten voor zowel cursisten als managers kun je personaliseren, vooraf in stellen en automatiseren. Hierdoor kun je voltooiingsherinneringen en -meldingen proactief beheren;
  • Optimaliseer (her)certificeringstrajecten om compliance te verzekeren;
  • Volg automatisch de vervaldatum van certificaten om cursisten en managers te waarschuwen voor aankomende trainingsbehoeften zodat  budgetten en ontwikkeltijd efficiënt worden toegewezen;
  • Beheerders kunnen programma’s, badges en certificaten automatisch toewijzen.

Kortom, veel zaken kun je instellen naar wens.

Complaince en voltooiingsrapportages

Alle cursisten hebben een persoonlijk dashboard van hun cursussen, competenties en leerdoelen. Dit biedt cursisten een centrale plaats met informatie over hun voortgang en aankomende verplichtingen. Ook heeft de manager hier inzicht in om de cursisten te ondersteunen in hun ontwikkeling.

De rapportage mogelijkheden binnen Totara Learn zijn oneindig. Maak rapporten – ook grafisch – om inzicht te krijgen in de voortgang van gebruikers op elk gewenst niveau. Dit proces kun je automatiseren door rapporten in te plannen. Ontvang dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse of jaarlijkse rapportages over (compliance)trainingen in je inbox.