beter leren, fijner werken, sneller groeien

Beoordelen in 2020

Een blik in de toekomst

Poster van het evenement Beoordelen in 2020

Onlangs (juli 2014) is door het CITO uit Arnhem een leuk e-book uitgegeven waarin een aantal HR-experts zich uitspreken over HR ontwikkelingen in de toekomst. waaronder Luciano D’Agnolo Vallan, Business Consultant bij The Courseware Company.Luciano en andere HR experts staan onder andere stilbij de volgende thema’s:

  • projectmatig werken
  • de flexibele schil
  • online technologie
  • de veranderende organisatiestructuur
  • het Nieuwe Werken
  • sturen op resultaten
  • constructieve feedback
  • inzicht in kwaliteiten

HR jaarcyclus 3.0

Is de traditionele beoordelingscyclus van drie vaste momenten in het jaar op z’n retour? Het antwoord is ja. Doelen stellen en beoordelen verdwijnen echter niet van het toneel. Integendeel, er wordt een nieuwe dimensie toegevoegd. Het wordt tijd voor de HR jaarcyclus 2.0 of 3.0!

Meer weten?

Met NetDimensions Performance kunt u alle stappen binnen de beoordelings- en performancecyclus online ondersteunen.