Beoordelen in 2020

Een blik in de toekomst

Poster van het evenement Beoordelen in 2020

Onlangs (juli 2014) is door het CITO uit Arnhem een leuk e-book uitgegeven waarin HR-experts zich uitspreken over HR ontwikkelingen in de toekomst. Hieronder Luciano D’Agnolo Vallan, voormalig Business Consultant bij Courseware en nu zelfstandig adviseur. Luciano en andere HR experts staan onder andere stil bij de volgende thema’s:

  • projectmatig werken
  • de flexibele schil
  • online technologie
  • de veranderende organisatiestructuur
  • het Nieuwe Werken
  • sturen op resultaten
  • constructieve feedback
  • inzicht in kwaliteiten

HR jaarcyclus 3.0

Is de traditionele beoordelingscyclus van drie vaste momenten in het jaar op z’n retour? Het antwoord is ja. Doelen stellen en beoordelen verdwijnen echter niet van het toneel. Integendeel, er wordt een nieuwe dimensie toegevoegd. Het wordt tijd voor de HR jaarcyclus 2.0 of 3.0!

Meer weten?

Met NetDimensions Performance kunt u alle stappen binnen de beoordelings- en performancecyclus online ondersteunen.