E-learning is niet te stoppen

Gebruik e-learning verdubbelt in vijf jaar

Het NIDAP Onderzoek, dat vandaag (19-8-2015) is verschenen, toont aan dat de opmars van E-learning niet meer te stoppen is. Vier op de tien van de onderzochte organisaties maakt gebruik van e-learning (ruim 40%). In 2010 was dat nog maar 27% van de organisaties. Het onderzoeksbureau verwacht dat het aantal organisaties dat e-learning gaat gebruiken de komende jaren nog verder zal toenemen tot ruim 60%.

Grafiek gebruik E-learning

E-learning steeds groter deel van opleidingsbudget

Een steeds groter deel van het budget dat aan opleidingen wordt besteed gereserveerd voor e-learning. Ria van ‘t Klooster, directeur van het NRTO, vindt dit een logische ontwikkeling en geeft als commentaar:

‘Volwassenen die een opleiding volgen moeten dat vaak combineren met hun werk en een druk privéleven. E-Learning biedt juist deze groep de mogelijkheid om op –vrijwel- ieder gewenst moment hun kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen. E-learning is een mooi voorbeeld van het maatwerk dat de private opleiders leveren en geeft aan hoe belangrijk het is om aan te sluiten bij de vraag van de deelnemers zelf en de werkgevers. Door gebruik te maken van slimme en effectieve leermethoden en deze ook te combineren met klassikaal onderwijs dan wel training op de werkplek zorgen deze opleiders ervoor dat de opleiding toegankelijk is voor deelnemers’.

Grafiek met verwachte ontwikkelingen in budget 2015/2016

Niet alleen kennisoverdracht – ook e-learning softskills

Naast e-learning bij de overdracht van kennis wordt er nu ook steeds meer gebruik gemaakt van e-learning voor de soft skills, al dan niet in combinatie met contactonderwijs. In het onderzoek geven bedrijven bijvoorbeeld aan in toenemende mate e-learning in te zetten voor:

  • Communictie en Persoonlijke Ontwikkeling (34%)
  • Managament en Leiderschap (27%)
  • Sales en Onderhandeling (13%)

Traditionele onderwerpen zoals Veiligheid, Technische ICT, Talen en Desktop software blijven het met 17-33% trouwens ook goed doen.

Externe bronnen:

  • Persbericht NIDAP
    NIDAP is een strategisch advies- en marktonderzoeksbureau, gespecialiseerd in sectorstudies, marktonderzoek en beleidsstudies.NIDAP is al meer dan 20 jaar sterk in het onderzoeken van opleidingen, onderwijs- en cursus/trainingsmarkten, cursisten, studenten en incompany opdrachtgevers.
  • Persbericht NRTO
    De NRTO is de overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. De NRTO heeft een belangrijke rol bij het op de agenda zetten van particulier opleiden in Nederland.