Totara tip: Breder inzetten evaluatievragen

In Totara gebruik je een evaluatie-activiteit vaak om te vragen wat iemand van de gevolgde cursus vond, maar een evaluatie-activiteit is veel breder in te zetten. In deze tip kijken we naar de mogelijkheden van vervolgvragen in het evaluatieformulier.

Misschien wil je niet iedereen dezelfde evaluatie-vragen laten invullen. Zo kunnen medewerkers van verschillende afdelingen andere ervaringen hebben. Daarnaast wordt een cursus soms uitgevoerd op meerdere locaties, en wil je vragen naar een specifieke faciliteit op één locatie, die helemaal niet van toepassing is op andere locaties.

Het is ook mogelijk om het evaluatieformulier in te zetten als een aanvraagformulier voor een andere training of een aanmeldformulier voor extra coaching. Ook dan kan je mensen via hetzelfde formulier laten starten, maar door afhankelijkheden in een evaluatie te gebruiken, wordt de invuller wellicht heel andere vragen als vervolgvraag voorgeschoteld.

Voeg een evaluatie-activiteit toe

Om deze tip verder te kunnen gebruiken, heb je als eerste een evaluatie-activiteit nodig. Zet de cursus waarin je dit wil gebruiken in de bewerkbare modus via de knop “Aanpassen” rechtsboven of in het menu en volg daarna de volgende stappen:

 • Klik op ‘activiteit toevoegen’;
 • Kies voor ‘Evaluatie’ (in het Nederlands) of ‘Feedback’ (in het Engels) en klik op ‘Toevoegen’;
 • Geef in het volgende scherm de activiteit een naam;
 • Vul de overige instellingen in zoals gewenst, belangrijke instellingen zijn:
  • mag de evaluatie anoniem ingevuld worden;
  • en hoe wordt deze activiteit voltooid;
 • Sla de instellingen op.

Vragen met afhankelijkheden aanmaken

 • Maak hierna eerst, via het tabblad ‘Vragen’, de vraag aan die het begin moet worden van de afhankelijkheid.
  De meeste vraagsoorten zijn hiervoor te gebruiken, maar wij adviseren een meerkeuzevraag met één juist antwoord of een vraag met een kort tekstueel antwoord.
 • Vul het formulier voor de vraag in en vergeet niet om ‘onderdeel’ (in het Nederlands) of ‘label’ (in het Engels) in te vullen;
 • Sla het formulier op;

 • Voeg een paginascheiding toe;

Hierna ga je vragen toevoegen die afhankelijk zijn van het antwoord op de vraag op welke locatie een medewerker werkzaam is. Je kan dus andere vragen toevoegen voor als het antwoord Eindhoven is dan voor als het antwoord Utrecht is.

Vraag bij een specifiek antwoord toevoegen

 • Voeg een vraag onder de paginascheiding toe;
 • Stel bij deze vraag in dat hij afhankelijk is van de eerder ingegeven vraag. Het ingevulde ‘onderdeel’ of ‘label’ komt dan terug in een keuzelijst bij de optie ‘Hangt af van vraag’.
 • Stel ook in bij welk antwoord deze vraag getoond moet worden, door de optie ‘hangt af van waarde’ in te vullen.
 • Sla deze vraag op.

Deze stappen kunnen herhaald worden voor meerdere vragen indien gewenst. Op deze manier maak je de vragenlijst specifiek voor iedere locatie.

Door gebruik te maken van afhankelijkheden in vragen, kan je het evaluatieformulier op veel meer manieren gebruiken om vragen te stellen, dan alleen voor een evaluatie van een gevolgde training.

Hulp nodig?

Pasfoto Irma Boks-Eek rond


Deze tip is geschreven door Totara-expert Irma Boks-Eek. Hopelijk heeft Irma je geholpen met deze tip. Mocht je toch nog vragen hebben, neem dan gerust contact op via Boks-Eek
@courseware.nl, of met jouw consultant of accountmanager.