CenarioVR Tip: Scene direction

Voor een realistisch beeld van een ruimte is het belangrijk dat wanneer je een ruimte binnenkomt, de gebruiker het juiste deel van de ruimte ziet. In CenarioVR kun je dit instellen per scène met de ‘Initial View’.

Scene direction

Wanneer je een scenario bouwt waarin het mogelijk is om de scène via meerdere ingangen te benaderen, kun je gebruik maken van de ‘scene direction’. Hiermee bepaal je hoe de lerende de ruimte binnenkomt, afhankelijk van de route van de gebruiker. Op deze manier creëer je een realistischer beeld van de werkelijkheid.

De ‘scene direction’ geef je aan binnen de ‘hotspot’ die naar de betreffende ruimte linkt.

Klik op de hotspot en open vervolgens de acties. Bij de actie ‘Link to scene’ vind je achter de naam van de scene een ‘taart’ icoon. Dit is de ‘scene direction’. Klik op het ‘taart’ icoon om de richting te wijzigen. Pas de richting van de scène aan op dezelfde manier waarop de lerende in een echte situatie van kamer naar kamer zou bewegen. Na het wijzigen zie je de punt van de taart een andere richting op wijzen. De standaard ‘intial view’ uit de scène wordt hiermee overschreven.

Deze tip is geschreven door CenarioVR expert Godfried Bruins. Hopelijk heeft Godfried je geholpen met deze tip. Mocht je nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met Godfried via customercare@courseware.nl