Stel doelen op voor organisatie, afdeling en individu. Bepaal zelf de frequentie. Reageer snel en flexibel op veranderingen en behaal resultaten.

De dialoog tussen leidinggevende en medewerker over resultaatafspraken wordt met NetDimensions Performance eenvoudiger en productiever.

  • Iedereen krijgt meer inzicht  in zijn of haar functie en begrijpt welke competenties voor die functie essentieel zijn.
  • Doelstellingen voor resultaatgebieden en competenties worden helder vastgelegd  in NetDimensions Performance.
  • Medewerker en leidinggevende kunnen op elk gewenst moment doelstellingen updaten  en herzien.

De continue beschikbaarheid van deze informatie bevordert de kwaliteit van afspraken over verwachtingen en voortgang.

In één visueel overzicht wordt de gekoppelde hiërarchie met organisatie-, afdelings- en individuele doelstellingen getoond. Inclusief de status en voortgang per medewerker. Dit voorkomt veel zoekwerk. Zo behoudt u het overzicht. En dat overzicht is altijd actueel.