NetD Performance Beoordelen

NetDimensions Performance helpt om kwaliteit van beoordelingen  te verbeteren. Benut de talenten van uw medewerkers optimaal. Voer continu de dialoog over prestaties, sterktes en toekomstperspectief. Maak heldere vervolgafspraken over ontwikkelpunten. Laat medewerkers meegroeien met verandering.

Bepaal zelf de aard  van de beoordeling en het moment  waarop deze plaatsvindt. Bijvoorbeeld een voortgangsgesprek, eindejaarbeoordeling of informele beoordeling ten behoeve van projecten. Beoordelen wordt op deze manier praktisch. Het geeft real time overzicht van scores en status afronding van formulieren en gesprekken.

Opzet proces en formulieren

Formulieren  kunnen organisatiespecifiek worden opgezet en waarderingsschalen kunnen zelf worden bepaald. Meerdere formulieren zijn mogelijk. De totaalscore van competenties en resultaatgebieden worden automatisch berekend. Dit bevordert de kwaliteit  van het proces en maakt het beheersbaar.

Door de integratie  met NetDimensions Learning zijn catalogi en cursussen gekoppeld aan competenties en functies. Dit vereenvoudigt tips voor ontwikkeling en maakt vervolgacties  voor opleiding en training effectief.

Beoordeling op resultaatgebieden

Hieronder staat een voorbeeld van een eindbeoordeling op resultaatgebieden. Zowel de medewerker als de beoordelaar geven een waardering. Indien ze het eens worden komt ook een overeengekomen eindresultaat op het formulier.

Eindbeoordeling op resultaatgebieden