NetDimensions eLearning

Medewerkers worden steeds flexibeler ingezet, op verschillende locaties en met afwijkende werktijden. Vaak is het daarom efficiënter en goedkoper om te kiezen voor e-learning als opleidingsmethode. Organisaties stappen over van fysieke bijeenkomsten naar online cursussen die worden gedistribueerd via internet of intranet, zodat cursussen overal kunnen worden gevolgd. Bedrijven kiezen ervoor hun cursusmateriaal geheel of gedeeltelijk om te werken naar e-learning. Met NetDimensions eLearning kan dit proces professioneel worden ingericht.

Doelgroep

NetDimensions eLearning is ontwikkeld voor een cursusaanbod dat uitsluitend online beschikbaar is. Zo krijgen bedrijven alle mogelijkheden om online leren en ontwikkelen optimaal te benutten.

NetDimensions eLearning, online cursussen verspreiden en beheren

Kenmerken NetDimensions eLearning

Toetsen en vragen

NetDimensions eLearning omvat een betrouwbare en hoogwaardige toetsomgeving .

Flexibele en aanpasbare gebruikersomgeving

De gebruikersomgeving van NetDimensions Learning is opgebouwd uit gelaagde menu’s voor eenvoudige navigatie en maximale aanpasbaarheid. Het overzicht met actieve cursussen toont alle essentiële gegevens, met voortgangsbalken voor elke inschrijving en statusiconen voor opgenomen toetsen en evaluaties. Met één klik kan een cursus worden gestart.

Zoeken in de catalogus

De catalogus faciliteert een flexibel en divers opleidingsaanbod. Organisaties krijgen toegang tot gelaagde catalogi die hiërarchisch of grafisch kunnen worden weergegeven.

Gebruikersgroepen

Gebruikers kunnen in groepen worden geclusterd, waarbij geen rekening hoeft te worden gehouden met de bestaande organisatiestructuur in NetDimensions Learning. Door gebruikersgroepen samen te stellen kunnen beheerders snel hun doelgroep identificeren, bijvoorbeeld door handmatige of automatische inschrijving.

Peilingen op de startpagina

In nieuwsberichten kan een peiling worden opgenomen die als één meerkeuzevraag op de startpagina wordt getoond. Zodra een gebruiker heeft gereageerd wordt het huidige resultaat van de peiling grafisch weergegeven. Hiermee wordt het mogelijk om snel de mening van het gebruikersbestand te peilen.

Gebruikersomgeving voor smartphones

De mobiele gebruikersomgeving voor NetDimensions Learning stelt cursusoverzicht, studiegegevens en catalogus beschikbaar aan mobiele gebruikers. Wordt de inlogpagina vanaf een smartphone opgezocht, dan wordt automatisch de mobiele gebruikersomgeving getoond. Naast een vereenvoudigde inlogpagina is er een overzicht van actieve cursussen zodat direct een cursus kan worden gestart. Ook zijn de studiegegevens beschikbaar en kan de catalogus worden doorzocht.

Beoordeling inschrijfverzoeken (met vervangingsoptie)

Managers en beheerders kunnen hun bevoegdheid om inschrijfverzoeken te beoordelen tijdelijk delegeren aan andere systeemgebruikers. Deze vervanger krijgt dan inschrijfverzoeken te zien voor cursussen in én buiten NetDimensions Learning. Zo wordt het inschrijfproces gewaarborgd, ook bij afwezigheid van de primaire beoordelaar.

Overzichtelijke Rapportwizard

Gegevenscategorieën die kunnen worden uit- of samengevouwen, resultaten groeperen, onderdelen verslepen om de volgorde in te stellen: gebruikersvriendelijke opties om het opstellen en publiceren van maatwerkrapportages te vergemakkelijken.

Invoegtoepassingen voor externe toegang

Gegevens over inschrijvingen, nieuwsberichten, studieplannen en certificaten zijn beschikbaar via de plug-ins van NetDimensions Learning. Zo kan systeeminhoud worden getoond in applicaties als de volgende:

  • Google (via Gadget in iGoogle, Gmail en Google Calendar)
  • WordPress (via widgets/plug-ins)
  • Webex, Adobe Connect
  • Confluence Wiki (via plug-ins/macros)