Omgaan met tijdrovende taken

Leer omgaan met tijdverspillers die door andere worden gecreëerd op organisatieniveau.

Tijdverspillers op organisatieniveau lijken in alle opzichten de moeilijkste en meest verstorende tijdverspillers die er zijn. Mensen die hun eigen tijd niet zelf in de hand nemen, zien deze tijdverspillers vaak als een onvermijdelijke druk. In deze twee modules leer je druk op organisatieniveau om te zetten in informatie die je moet verwerken voor duurzame efficiëntie.

Programma cursus A

  • Vaststellen van categorieën tijdverspillers;
  • Zelfevaluatie;
  • Herkennen van tijdverspillers die door anderen worden gecreëerd.

Programma cursus B

  • Instrumenten om met tijdverspillers op organisatieniveau om te gaan;
  • Bepalen van valkuilen;
  • Vaststellen van methoden voor beheren van ICT’s;
  • Geschikte methoden voor elk verborgen voordeel.

De eerste minuut

“Tegenwoordig heerst er op de werkplek vaak standaard een permanente noodtoestand. In extreme gevallen geldt zelfs dat je dag en nacht zou kunnen doorwerken en na een jaar nog niet alles zou hebben gedaan. Je hebt waarschijnlijk het gevoel dat je planning jou beheerst in plaats van andersom.”

Het resultaat

  • Je kent de belemmeringen voor effectief timemanagement;
  • Je vermindert het effect van storende tijdverspillers;
  • Meer tijd voor proactiviteit en minder tijd voor reactiviteit.

Vertel mij meer