De drie pijlers van excellente interactie

Leer hoe je beter kan interacteren op situaties met deze uitdagende Nederlandsetalige e-learning

Sommige professionals blinken uit door hun mening duidelijk en met overtuigingskracht over te brengen. Deze mensen geven blijk van excellente interactie. Zij zetten de drie fundamentele pijlers van persoonlijke effectiviteit in. Ontdek hoe jij deze fundamentele pijlers kunt gebruiker tijdens deze leerzame online cursus.

Programma

  • Hiërarchische structuur;
  • De drie pijlers van excellente interactie;
  • Je verantwoordelijkheden helder krijgen;
  • Vertrouwen en invloed ontwikkelen;
  • Diversiteit waarden;
  • Omgaan met tegenwerking en confrontaties.

De eerste minuut

“Excellente interactie bestaat uit drie pijlers, namelijk een netwerkstrategie, de inzet van persoonlijke kwaliteiten en het gebruik van doeltreffende methoden en hulpmiddelen.”

Het resultaat

  • Je kent en begrijpt de drie pijlers van excellente interactie;
  • Je gebruikt hulpmiddelen om doeltreffende relaties te ontwikkelen;
  • Je begrijpt het belang van een netwerkstrategie.

Vertel mij meer