Totara Learn v9 bevat veel nieuws

Hallo Totara LMS 9, het wachten is voorbij!

Het wachten is voorbij. Vandaag – 18 oktober 2016 – hebben de ontwikkelaars van Totara de lang verwachte versie 9 uitgebracht. De belangrijkste nieuwe functies en verbeteringen staan op deze pagina aangegeven.

Beheer Klassikale Bijeenkomsten

Met Totara Learn versie 9 heb je meer controle over de planning en uitvoering van klassikale bijeenkomsten. Nieuwe of verbeterde functies zijn onder andere:

  • Systeembreed navigeren door alle klassikale bijeenkomsten en over cursussen heen.
  • Extra Google Maps opties voor de cursuslocatie.
  • Selectie per uitvoeringsdatum van trainingsvoorzieningen zoals beamer en flipchart.
  • Verbeterde rapportages over uitvoeringen met bijvoorbeeld inzet docenten, geplande lokalen en presentielijsten.

Nieuwe Look and Feel

Totara Learn 9 heeft een compleet nieuw standaard uiterlijk met verbeterde opties voor snellere navigatie binnen de site. Alle iconen zijn nu gebaseerd op schaalbare lettertypes. Je kunt nu alle iconen aanpassen wat betreft grootte, kleur en meer. Kortom: meer flexibiliteit een aanpasbaarheid dan ooit tevoren.

Betere performance

De Totara 9 release kent ingebouwde support voor PHP7 plus een nieuw ontwerp voor de Javascript implementatie van schermen met velden. Samen met nog een aantal andere kleinere optimalisaties kan dit een snelheidswinst opleveren van 25-70% voor uw TotaraLMS systeem.

Dynamisch toewijzen Studieplan

Totara 9 kent nu de mogelijkheid een studieplan dynamisch te koppelen aan een gebruikersgroep.

  • Alle bestaande gebruikers van een groep krijgen hetzelfde studieplan in één keer toegewezen.
  • Ook gebruikers die later aan de doelgroep worden toegevoegd krijgen automatisch het geldende studieplan toegewezen.

Deze nieuw functie maakt het uitrollen van een reeks leeractiviteiten aan de juiste doelgroep eenvoudig en efficient.

Meerdere functieprofielen

Totara 9 kent meerdere dienstverbanden

Binnen Totara Learn 9 is het mogelijk een gebruiker meerdere (soorten) functieprofielen  toe te kennen. De gebruiker krijgt op grond daarvan toegang tot de relevante leeractiviteiten voor die functie. Beheerders van het LMS kunnen gegevens van meerdere dienstverbanden synchroniseren binnen de HR import. Binnen de rapportage kun je vervolgens ook op functieprofiel  selecteren.

Snellere toegang leeractiviteiten

Het gloednieuwe onderdeel ‘My Current Learning’ biedt de gebruiker snelle en overzichtelijke toegang tot de voor hun relevante opleidingsactiviteiten. Hierbij wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen cursussen of programma’s: alle leeractiviteiten komen in één totaaloverzicht. Elk programma kan je vervolgens uitklappen zodat je de individuele leeractiviteiten kunt zien.

Snellere toegang en opnieuw starten waar je was in Totara 9

Start waar je gebleven bent

Met het nieuwe onderdeel ‘Last Course Accessed’ krijgt de gebruiker van het TotaraLMS direct en snel toegang tot de laatst gebruikte leeractiviteit.

Toegankelijkheid

Totara Learn 9 bevat een groot aantal verbeteringen op het gebied van toegankelijkheid voor gebruikers met een beperking. Zo worden onder andere HTML tabellen vervangen door alternatieven met veld-ID;s die voorgelezen kunnen worden. Totara Learn 9 is daarmee veel geschikter voor screenreaders geworden.

Gedeelde e-mail adressen

Functioneel beheerders kunnen binnen Totara Learn 9 instellen of meerdere gebruikers hetzelfde e-mail adres kunnen delen. Dit is een handige optie voor veel organisaties – in bijvoorbeeld de detailhandel – waar niet elke gebruiker een eigen e-mail adres heeft.

Nieuwe soorten Toetsvragen

In Totara 9 kun je meerdere nieuwe types drag-and-drop vragen gebruiken.

Aan Totara Learn 9 zijn een aantal innovatieve nieuwe soorten toetsvragen toegevoegd zoals: missende woorden naar zinnen slepen, markeringen en verslepen naar de juiste plek in een afbeelding. Eenvoudig, leuk en handig.

Totara Learn Gebruikers

Het TotaraLMS wordt wereldwijd gebruikt door meer dan 7 miljoen gebruikers in meer dan 1.000 bedrijven. In Nederland heeft The Courseware Company als Totara Platinum Partner enkele tientallen klanten.