Contrast gebruiken

Gebruik contrast voor onderscheid, navigatie, onderlinge relaties en om te bepalen wat belangrijk is. Lees in deze tip hoe!

 

Contrast is de sleutel tot een goed cursusontwerp en één van de kernprincipes van visueel ontwerp. Contrast helpt cursisten om inhoud van elkaar te onderscheiden, te navigeren, onderlinge relaties tussen objecten te zien en te bepalen wat belangrijk is. Je kunt op veel verschillende manieren gebruik maken van contrast. We kijken naar een aantal voorbeelden:

Contrast in tekst

Eén pagina tekst zonder kopjes en één met kopjes.

Beide bovenstaande afbeeldingen bevatten allebei dezelfde informatie. Door gebruik te maken van een aantal simpele design elementen (titels, body tekst, bold tekst en onderlijnde tekst) ben je in staat de informatie beter te organiseren. Dit helpt je richting te geven aan de cursist.

Contrast in grootte en nabijheid

Er zijn andere manieren waarop je contrast aan kunt brengen. Contrast in grootte is hier één van. Bijvoorbeeld door de fontgrootte aan te passen. In dit artikel en de bovenstaande afbeelding is hier gebruik van gemaakt. De kop is groter dan de tekst. Dit helpt je de tekst sneller te scannen en een inschatting te maken van de inhoud.

Twee dames waarvan 1 op de voorgrond staat als richtpunt

De afbeelding bevat twee personages. De meeste mensen richten zich in eerste instantie op de vrouw vooraan in de afbeelding vanwege haar positie en grootte vergeleken met de vrouw in de achtergrond. Zij is het focale richtpunt van de afbeelding en wordt gezien als de hoofdpersonage. Waarschijnlijk is de eerste vraag die mensen zichzelf (onbewust) stellen: “Waarom is zij zo vrolijk?”

Contrast in kleur

Als we de kleuren aanpassen van de afbeelding die we eerder gebruikt hebben, veranderen we tegelijkertijd de betekenis van de afbeelding. Door alles zwart-wit te maken behalve de kleur van één personage, ligt de focus nu op de gekleurde persoon. De eerste vraag die nu in gedachten opkomt is: “Wat is er mis met deze persoon?”

voorbeeld contrast in kleuren

Tekst uitlichten

Met kleuren kun je ook contrast aanbrengen. In het voorbeeld hieronder maak ik gebruik van een gele highlight om de aandacht op een specifiek tekstgedeelte te richten. Dit kan een goede oplossing zijn voor momenten dat de opdrachtgever te veel tekst aanlevert en hier geen aanpassingen in wilt maken. In combinatie met audio en een animatie kan dit echt een versterkend effect hebben.

Afbeelding met blauw kopje en highlights in geel laat de werking van contrast zien.

Dan nog een laatste aandachtspunt: gebruik Emotie. In de bovenstaande afbeelding kijkt de eerste persoon blij, terwijl de ander een frons op haar gezicht heeft. Een simpel element dat gelijk een verhaal vertelt.